نمونه سوالات متعـادل سـازی چهـره زنــان

بخشی از سوالات در ادامه جهت مطالعه  و اطمینان از محتویات فایل حضورتان تقدیم می شود:

1.    بیماری سالک به چه صورت ظاهر میشود؟

الف) به صورت لکّه های قهوه ای

ب) به صورت برجستگی های کوچک و قرمز  (پاسخ صحیح)

ج) به صورت جوش های چرکی

د) به صورت زخم و تاول

 

2.    کدام یک از موارد باعث ایجاد احساسات منفی در مشتری خواهد شد؟

الف) داشتن رفتار غیر دوستانه   (پاسخ صحیح)

ب) داشتن ارتباط موثر

ج) داشتن مهارت کافی

د) داشتن روی گشاده و مهربان

 

3.    کدام گزینه را مدیر سالن باید در راس برنامه های خود قرار دهد؟

الف) شهرت

ب) پیشرفت

ج) موفقیت

د) سلامت کارکنان  (پاسخ صحیح)

 

4.    کدام گزینه باعث افزایش شهرت و موفقیت در کسب و کار میشود؟

الف) رعایت اخلاقیات   (پاسخ صحیح)

ب) مهربانی و گشاده رویی

ج) شایعه پراکنی

د) رعایت ایمنی

 

5.    برای جذب مشتری کدام گزینه صحیح میباشد؟

الف) تعریف از مشتری که ویژگیهای او مشهود شود.

ب) ایجاد محیط آرام، که مشتری آرامش داشته باشد.  (پاسخ صحیح)

ج) ایجاد محیط پر زرق و برق و شلوغ

د) بدگویی از سالنهای دیگر که مزیت سالن خودمان برای مشتری مشخص شود.

 

6.    خاصیت ارتجاعی پوست به چه عاملی بستگی دارد؟

الف) وجود فیبرهایی به نامهای کلاژن و الاستین   (پاسخ صحیح)

ب) وجود رنگدانه در پوست

ج) وجود غده های مو در پوست

د) به دلیل وجود دانه های عروقی

 

7.    آناتومی و فیزیولوژی بافت کدام گزینه است؟

الف) شناخت اجزاء درونی هر بافت و فیزیولوژی شناخت عملکرد بافت  (پاسخ صحیح)

ب) شناخت رنگ بافت و فیزیولوژی شناخت اجزاء سلّول

ج) شناخت جزئیات چهره و فیزیولوژی شناخت سلّولهای بدن

د) شناخت اجزاء سلّول و فیزیولوژی شناخت لایهی چربی بدن

 

8.    کدام یک از گزینه های زیر مربوط به PH پوست می باشد؟

الف) قلیایی و خنثی

ب) اسیدی ضعیف  (پاسخ صحیح)

ج) اسیدی

د) خنثی

 

9.    کدام پوست در مقابل آفتاب و باد و سرما مقاومتر بوده و منافذ باز روی پوست از مشخّصه ی کدام پوست است؟

الف) پوست حساس، پوست حساس

ب) پوست مختلط، پوست چرب  (پاسخ صحیح)

 ج) پوست حساس، پوست مختلط

د) پوست خشک، پوست معمولی

 

10. هر چه فون زرد باشد دارای چه خاصیتی است؟

الف) پوست را تیره میکند و تیرگیها را میگیرد.

ب) تیرگیها را پوشانده و پوست را روشن میکند.   (پاسخ صحیح)

ج) پوست را سفید کرده و لکّه ها را پوشانده و پوست را روشن میکند.

د) پوست را زرد کرده و چهره را شاداب نشان میدهد.

 

11. برای ماسکهای عروسکی و سمبلها، معمولاً از چه گروه رنگی استفاده میشود؟

الف) رنگ روشن  (پاسخ صحیح)

ب) روشن و برّاق

 ج) صورتی روشن و برّاق

د) گروه رنگ مات

 

12.  رنگهای روشن و برّاق برای آرایش چه زمانی مناسب است؟

الف) روز

ب) در تمام اوقات

ج) شب و روز

د) شب  (پاسخ صحیح)

 

13. از گروه رنگ روشن برای چه کاری استفاده میشود؟

الف) برای ماسک عروسکی ج) برای دکلره رنگهای عروسکی

ب) برای ماسکهای عروسکی و سمبلها د) برای دکلره دست و صورت  (پاسخ صحیح)

 

 

14. اگر در صورتی قسمت فوقانی و میانی چهره با هم برابر باشند و قسمت تحتانی کشیده باشد چهره، چه فرمی است؟

الف) گرد

ب) مثلث  (پاسخ صحیح)

ج) مربع

د) مستطیل

 

15. تون فون برای جوانسازی چهره، باید چگونه باشد؟

الف) نارنجی

ب) هلویی   (پاسخ صحیح)

ج) گلبهی

د) کرمی

 

16. ابروها در روشپیشانی بلند چگونه میباشند؟

الف) ابروها کوتاه شده و با رنگ روشن محو میکنیم.

ب) ابروها را بلند کرده با مداد مشکی میکشیم.

ج) ابروها را تا آنجا که ممکن است بالا میبریم.  (پاسخ صحیح)

د) به ابروها پیوند میدهیم.

 

17. در پیشانی باریک روی عضلات شقیقه از چه فونی استفاده میشود؟

الف) از فون هلویی

ب) از فون دو درجه تیرهتر

ج) از فون دو درجه روشنتر از فون زمینه  (پاسخ صحیح)

د) از فون دو درجه تیرهتر از فون زمینه

 

18. در کدام فرم چهره نباید به ابرو کمان داد؟

الف) صورت گرد  (پاسخ صحیح)

ب) صورت کشیده

ج) صورت بیضی

د) صورت مثلّث

 

19. در زیبا شناسی، عرض قسمت نوک بینی باید چقدر باشد؟

الف) به اندازه یک چشم باشد.   (پاسخ صحیح)

ب) به اندازه طول لب بالا باشد.

ج) به اندازه طول لب پایین باشد.

د) به اندازه عرض بینی باشد.

 

20. طول گوش به اندازه...؟

الف) یک چشم است.

ب) طول بینی است.   (پاسخ صحیح)

ج) طول لب است.

د) طول گوش است.

 

21. برای جذّابتر شدن لبها در آرایش چه کاری باید انجام داد؟

الف) از رنگ مشکی به حالت یکبار تماس با لب

ب) از رنگ خاکستری به حالت یکبار تماس با لب

ج) از رنگ طلایی به حالت یکبار تماس با لب  (پاسخ صحیح)

د) از رنگ قرمز به حالت یکبار تماس با لب

 

22. گریمور در آرایش پایهی چشم، محدودهای که نیاز به سایه روشن دارد را، چگونه مشخّص میکند؟

الف) تقسیم بندی ابرو با چشم

ب) محاسبه فاصله چشم با ابرو

ج) خطوط اصلی چشم  (پاسخ صحیح)

د) برجستگی اطراف چشم

 

23. نقش رژگونه در چهره چیست؟

الف) به صورت گرمی میبخشد و حدود چهره را مشخّص میکند.  (پاسخ صحیح)

ب) باعث برقراری تساوی بین پیشانی و فرم موها میشود.

ج) تناسب در رنگ و مو ایجاد میکند.

د) به صورت سردی میبخشد.

 

24. چه رنگ رژگونهای مناسب آرایش اختصاصی برای میکاپ آجری میباشد؟

الف) رژگونه مسی و آجری تیره

ب) رژگونه قرمز تیره، زرشکی روشن

ج) رژگونه صورتی، قرمز، آجری تیره  (پاسخ صحیح)

د) رژگونه زرشکی، رژگونه صورتی

 

25. دستگاه فرمژه شبیه به چه دستگاهی میباشد؟

الف) قیچی  (پاسخ صحیح)

ب) مسواک ابرو

ج) موچین انبری

د) تیغ ابرو

 

26. جای اصلی استخوانهای گونه در کدام قسمت فک است؟

الف) در قسمت پایین فک پایین

ب) در قسمت پایین فکبالا

ج) در قسمت بالای فک پایین

د) در قسمت بالای فک بالا  (پاسخ صحیح)

 

27. طول دهان ایدهآل باید چقدر باشد؟

الف) به اندازه طول گوش باشد.

ب) در امتداد شقیقه ها باشد.

ج) به اندازه انتهای ابرو باشد.

د) در امتداد مردمک چشم باشد.  (پاسخ صحیح)

 

28. در کدام لب، خط لب بیرونتراز خط اصلی و قسمت پایین لب را پهن میکشیم؟

الف) لب پهن

ب) لب خیلی کلفت

ج) لب پایین بزرگتر از لب بالا باشد.

د) لب خیلی باریک  (پاسخ صحیح)

 

29.  گونه های صاف یا فرو رفته بیشتر در چه چهرهای دیده میشود؟

الف) چهره مستطیل  (پاسخ صحیح)

ج) چهره ذوزنقه

ب) چهره گرد

د) چهره لوزی

 

30. رتوش چانه سه گوش چگونه است؟

الف) اگر چانه سه گوش باشد با مداد قهوهای روی تیزی انتهای چانه را هاشور بزنید و هاشور را تبدیل به سایه و سایه را به طرف زیر چانه محو کنید.

ب) روی چانه در (اطراف تیزی) به صورت چهار گوش از رنگ دو درجه روشنتر از رنگ زمینه چهره استفاده کنید.

ج) قسمت تیزی چانه را از فن دو درجه روشنتر از فن زمینه استفاده کنید.

د) گزینه الف و ب صحیح میباشد.  (پاسخ صحیح)

 

31. با توجه به بالا رفتن سن، چه عارضهای در چهره پدید میآید؟

الف) چانه به صورت کشیده در میآید.

ب) چانه برآمده

ج) چانه تو رفته  (پاسخ صحیح)

د) هیچکدام

 

32.  اگر در زمان فیکس کردن آرایش، پودر فیکس زیاد باشد چه اتفاقی میافتد؟

الف) کرم پودر جذب پوست شده و خود را نشان نمیدهد.

ب) کرم روی پوست ترکخورده و حالت بدی ایجاد میکند.  (پاسخ صحیح)

ج) کرم پودر خاصیت خود را از دست داده و پوست را تیره میکند.

د) کرم پودر روی پوست برنزه شده و برّاقیت دارد.

 

33.  اگر صورت عروس جوش داشته باشد انتخاب فون بر چه اساسی است؟

الف) با توجه به رنگ پوست فون را انتخاب میکنیم.

ب) با توجه به رنگ چشم و لباس، فون را انتخاب میکنیم.

ج) فون را با توجه به رنگ جوش انتخاب میکنیم.  (پاسخ صحیح)

د) از فون خاصی برای پوست جوشدار استفاده نمیکنیم.

 

34.  در آرایش اگر پشت چشم پف داشته باشد، چه میکنیم؟

الف) از کرم پودر روشن استفاده میکنیم.

ب) از کانسیلر تیره بژ استفاده میکنیم.

ج) از کرم برنزه استفاده میکنیم.  (پاسخ صحیح)

د) از کانسیلر صورتی استفاده میکنیم.

 

35. رنگ های مناسب برای رنگ آمیزی نوک بینی گرگ کدام گزینه است؟

الف) رنگ های قرمز، ارغوانی و صورتی   (پاسخ صحیح)

ب) رنگ های قرمز، قهوه ای سوخته

ج) رنگ های قهوه ای، کرم، صورتی

د) رنگ های ارغوانی، قرمز، نیلی

 

36. استنسیل چیست؟

الف) یکی از ابزار گریم اکسپریسون میباشد.

ب) ابزاری است برای ضدعفونی کردن وسایل گریم

ج) ابزاری است برای ضدعفونی کردن براده های فلزّی گریم

د) ابزاری برای تزیین که متشکل از کاغذ میباشد.  (پاسخ صحیح)

 

37. نورهای جمعی چه نوری هستند؟

الف) نورهای جمعی از هشت تا دوازده لامپ با ولتاژ یکسان که در کنار هم ردیف قرار دارند، تشکیل شده است.  (پاسخ صحیح)

ب) پروژکتور موضعی، منابع نوری ثابت هستند که نور آنها را میتوان طبق خواستهی خود متمرکز و تنظیم نمود.

ج) دارای منعکس کننده های نور، با زاویه زیاد میباشد که میتواند محوطه بزرگی از آتلیه یا سالن را نورانی کند.

د) نورش با چهار دریچه که در قسمت جلوی آن نصب میباشد، قابل کنترل و تغییر است.

 

38. نور سمت راست باعث میشود یک طرف چهره تاریک و طرف دیگر چهره...............؟

الف) چهره پیرتر دیده شود.  (پاسخ صحیح)

ب) اطراف دهان سایه ایجاد میگردد.

ج) فقط درچانه سایه ایجاد میگردد.

د) فقط درچانه سایه ایجاد میگردد.

 

39. نورآبی فیروزهای از ترکیب چه نورهایی حاصل میشود؟

الف) نورهای قرمز و سبز

ب) نورهای سفید و بنفش

ج) نورهای بنفش و سبز  (پاسخ صحیح)

د) هیچ کدام

 

40. نورپردازی باید چگونه باشد؟

الف) نور پردازی باید در صورت حالت هاشور ایجاد کند.

ب) نور پردازی نباید در صورت مشتری سایه ایجاد کند مگر این که آرایش نامتقارن باشد.  (پاسخ صحیح)

ج) نور پردازی در سالن باید حالت فتوشاپ داشته باشد.

د) نور پردازی باید با سایه روشنهای متفاوت ایجاد شود.


بررسی کنید : نموه سوالات دیگر سایت


شامل بیش از 360 نمونه سوال

نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

captcha

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

لوکس فایل | فروشگاه ساز رایگان فروش فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید