• فن بیان واصول سخنرانی

    فن بیان واصول سخنرانی

    چه در حضور يك نفر و چه در حضور يك جمعيت پنجاه نفره، مي توان بر ترس و خجالت ناشي از سخنراني غلبه كرد. سخنرني مهارتي است كه همه مي توانند با تمرين، آن را بياموزند. با استفاده از ابزار ارتباطي زير، ياد بگيريد كه چطور با اعتماد به نفس صحبت كنيد و اجرايي جالب توجه داشته باشيد

    دسته بندی فایل : هنر و گرافیک
    10,000 تومان
    مشاهده فایل