• بیماری سفیدک

  بیماری سفیدک

  بیماری سفیدک سطحی مو

  دسته بندی فایل: تحقیق
  20٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • مدیریمت کیفیت پروژه های فا

  مدیریمت کیفیت پروژه های فا

  کنترل کیفیت پروژه در بر دارنده فرآیندهای لازم جهت برآورد سازی مجموعه نیازمندیهائی است که هر پروژه متعهد و ملزم به اجرای آنهاست.مشتمل بر کلیه فعالیتهای مرتبط با عملکرد مدیریت جامع و فراگیری است که به تعیین خط مشی های کیفی ، اهداف و مسئولیتها پردا...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  25٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • پرورش گل سرخ یا گل رز

  پرورش گل سرخ یا گل رز

  تاریخچه شناخت و کشت رز درنوشته جات مختلف به 400 سال پیش از میلاد برمی گردد گل رز درایران نیزاز قدیم وجود داشته است رزایرانی (Persian rose) دارای زیبائی خاصی است.

  دسته بندی فایل: تحقیق
  16٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • تحقیق نقش آزمايشگاهها در فرآيند تغليظ اورانیوم

  تحقیق نقش آزمايشگاهها در فرآيند تغليظ اورانیوم

  تحقیق نقش آزمايشگاهها در فرآيند تغليظ اورانیوم

  دسته بندی فایل: تحقیق
  20٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • تحقیق معرفي مواد پرتوزا

  تحقیق معرفي مواد پرتوزا

  تحقیق معرفي مواد پرتوزا

  دسته بندی فایل: تحقیق
  40٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • تحقیق آماه ماورا صوت

  تحقیق آماه ماورا صوت

  تحقیق آماه ماورا صوت

  دسته بندی فایل: تحقیق
  40٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • pdf سوالات نهایی درس به درس ریاضی دوازدهم به همراه پاسخ تشریحی رشته علوم تجربی

  pdf سوالات نهایی درس به درس ریاضی دوازدهم به همراه پاسخ تشریحی رشته علوم تجربی

  pdf سوالات نهایی درس به درس ریاضی دوازدهم به همراه پاسخ تشریحی رشته علوم تجربی

  دسته بندی فایل: تحقیق
  25٬000 تومان
  مشاهده فایل
تبلیغات
فروش 7 برابری برای فروشندگان و بازاریابان در لوکس فایل
جدیدترین فایل ها