• پژوهش،ارزهای دیجیتال وپیام استراتژیک به مذیران کسب و کارهای ایرانی

  پژوهش،ارزهای دیجیتال وپیام استراتژیک به مذیران کسب و کارهای ایرانی

  پژوهش،ارزهای دیجیتال وپیام استراتژیک به مذیران کسب و کارهای ایرانی

  دسته بندی فایل: کتاب
  30٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • پاورپوئینت:دیجیتال مارکتینگ،کلیدسحرامیز در دستان مدیران هوشمند برای بازارهای آینده

  پاورپوئینت:دیجیتال مارکتینگ،کلیدسحرامیز در دستان مدیران هوشمند برای بازارهای آینده

  پاورپوئینت:دیجیتال مارکتینگ،کلیدسحرامیز در دستان مدیران هوشمند برای بازارهای آینده

  دسته بندی فایل: کتاب
  30٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • تکنولوژِی موبایل،ابزارکارآمددرجمع آوری وتحلیل داده های مشتریان

  تکنولوژِی موبایل،ابزارکارآمددرجمع آوری وتحلیل داده های مشتریان

  تحلیل داده های مشتریان

  دسته بندی فایل: کتاب
  25٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • راز شرکت های موفق درعبوراز بحران ها

  راز شرکت های موفق درعبوراز بحران ها

  رازموفقیت موفقیت مدیران درعبوراز موقعیت های بحرانی ،تشخیص درست موقعیتی است که از آن به محیط ویژه که همان محیط« شرکت‌های بحران‌زده را با مثال قورباغه‌ای که داخل آب خنکی قرار گرفته که به تدریج در حال گرم شدن است و به آن توجه نمی‌کند تا کار از کار گذشته...

  دسته بندی فایل: کتاب
  43٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • پاورپوئینت"بازاریابی و فروش درشرایط بحرانی واستراتژی هایی که مدیران هوشمند از آنها بهره می برند

  پاورپوئینت"بازاریابی و فروش درشرایط بحرانی واستراتژی هایی که مدیران هوشمند از آنها بهره می برند

  فروش در شرایط بحرانی و مدیران هوشمند

  دسته بندی فایل: کتاب
  40٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • پاورپوئینت"ویدئو مارکتینگ،تاثیرگذارترین شبکه اجتماعی دربازاریابی به شیوه نوین

  پاورپوئینت"ویدئو مارکتینگ،تاثیرگذارترین شبکه اجتماعی دربازاریابی به شیوه نوین

  تاثیرکذار ترین شبکه اجتماعی در بازاریابی به شیوه نوین

  دسته بندی فایل: کتاب
  33٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • پاورپوئینت"کسب وکارهایی که برروی آب بنا شده اند و مدیرانی که شنا بلد نیستند

  پاورپوئینت"کسب وکارهایی که برروی آب بنا شده اند و مدیرانی که شنا بلد نیستند

  نقش مدیران هوشمند در شناخت محیط کسب وکار

  دسته بندی فایل: کتاب
  30٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • پاورپوئینت"کسب وکارهای خانگی درایران با رویکرد جدیدو متناسب با جامعه ایرانی

  پاورپوئینت"کسب وکارهای خانگی درایران با رویکرد جدیدو متناسب با جامعه ایرانی

  کسب وکارخانگی در ایران

  دسته بندی فایل: کتاب
  30٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • پاورپوئینت"کارآفرینی اجتماعی ونقش آن در اشتغالزایی وپتوسعه پایدار

  پاورپوئینت"کارآفرینی اجتماعی ونقش آن در اشتغالزایی وپتوسعه پایدار

  نقش کارآفرینی اجتماعی درتوسعه محلی و ملی

  دسته بندی فایل: کتاب
  25٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • پاورپوئینت"کارآفرینی درعصرجدید با رویکرد شرکت های موفق

  پاورپوئینت"کارآفرینی درعصرجدید با رویکرد شرکت های موفق

  رویکرد جدیدشرکت های موفق در بازاریابی و کارآفرینی

  دسته بندی فایل: کتاب
  20٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • پاورپوئینت"هوش سازمانی و اثربخشی درعملکرد

  پاورپوئینت"هوش سازمانی و اثربخشی درعملکرد

  نقش هوش سازمانی در بهبود و عملکرد بهتر سازمان

  دسته بندی فایل: کتاب
  25٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • پاورپوئینت"مدیریت انتخابات با رویکرد بازاریابی سیاسی وجلب آراء رای داهندگان

  پاورپوئینت"مدیریت انتخابات با رویکرد بازاریابی سیاسی وجلب آراء رای داهندگان

  انتخابات و هوشمندی در جذب مخاطبان

  دسته بندی فایل: کتاب
  30٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • پاورپوئینت"گردشگری پژشکی،رویکردی نوین در درآمد زایی از توریسم و سلامت

  پاورپوئینت"گردشگری پژشکی،رویکردی نوین در درآمد زایی از توریسم و سلامت

  نگاه مدیران گردشگری.به درآمدزایی از توریسم سلامت

  دسته بندی فایل: کتاب
  27٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • پاورپوئینت"هوش بازاریابی ونقش آن درسودمندی کسب وکار

  پاورپوئینت"هوش بازاریابی ونقش آن درسودمندی کسب وکار

  نقش هوش بازاریابی در موفقیت و سودمندی کسب وکارها

  دسته بندی فایل: کتاب
  30٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • پاورپوئینت"آموزش و مشاوره شغلی نوین راهی به سوی بهره وری پایدار در شرکت های موفق

  پاورپوئینت"آموزش و مشاوره شغلی نوین راهی به سوی بهره وری پایدار در شرکت های موفق

  مشاوره نوین شغلی یکی از عناصر تاثیرگذاردر موفقیت شرکت ها

  دسته بندی فایل: کتاب
  25٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • پاورپوینت"گردشگری کشاورزی و تاثیران درتوسعه کشاورزی و صنایع روستایی(ویرایش جدید)

  پاورپوینت"گردشگری کشاورزی و تاثیران درتوسعه کشاورزی و صنایع روستایی(ویرایش جدید)

  گردشگری کشاورزی، استفاده از زیرساخت ها و فضاهای تولید کشاورزی است که در خدمت گردشگری قرار می گیرد. در واقع، گردشگری کشاورزی، بازدید از یک مزرعه یا فعالیت های کشاورزی برای لذت بردن، اموزش و تجربه عملی فعالیت های مربوط به کشاورزی است.

  دسته بندی فایل: کتاب
  60٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • پاورپوئینت"شبکه های اجتماعی معجزه ای نوین وکلیدی استراتژیک دردستان مدیران کسب وکارهای موفق

  پاورپوئینت"شبکه های اجتماعی معجزه ای نوین وکلیدی استراتژیک دردستان مدیران کسب وکارهای موفق

  شناخت شبکه های اجتماعی،راز مدیران کسب و کارهای موفق

  دسته بندی فایل: کتاب
  25٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • پاورپوئینت"شبیه سازی کسب وکارها رویکرد استراتژِیک درتصمیم گیری مدیران شرکت ها

  پاورپوئینت"شبیه سازی کسب وکارها رویکرد استراتژِیک درتصمیم گیری مدیران شرکت ها

  مدیران باشبیه سازی و تفکر استراتژیک به پایداری و توسعه کسب وکار کمک می کنند

  دسته بندی فایل: کتاب
  25٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • پاورپوئینت"کاربرد دیجیتال مارکتینگ درگردشگری.هتل داری.فوتبال و سالن های آرایش

  پاورپوئینت"کاربرد دیجیتال مارکتینگ درگردشگری.هتل داری.فوتبال و سالن های آرایش

  دیجیتال مارکتینگ ابزار کلیدی کسب وکارهای امروزی

  دسته بندی فایل: کتاب
  25٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • پاورپوئینت"اینستاگرام،ابزاراستراتژیک درابازاریابی و تغییردهنده بازی برای کارآفرینان

  پاورپوئینت"اینستاگرام،ابزاراستراتژیک درابازاریابی و تغییردهنده بازی برای کارآفرینان

  شناخت ظرفیت اینستاکرام می تواند به عنوان تغییر دهند بازی درمزیت رقابتی مدیران کسب و کارهای امروزی عمل کند

  دسته بندی فایل: کتاب
  25٬000 تومان
  مشاهده فایل
تبلیغات
فروش 7 برابری برای فروشندگان و بازاریابان در لوکس فایل
جدیدترین فایل ها