نمونه سوالات تستی کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی مهدی علیزاده

نمونه سوالات تستی کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی مهدی علیزاده .

این فایل نمونه سوالات تستی کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی است .

فایل در برگیرنده تمامی مطالب کتاب به صورت فصل به فصل به همراه پاسخنامه کلیدی می باشد .

تعداد350 تست به صورت فصل به فصل در قالب 14 فصل (هر فصل 25 سوال) طراحی شده است که با خواندن انها می توانید بهترین نمره ممکن را کسب کنید .

همچنین این فایل مناسب استادان برای طرح سوالات میان ترم و پایان ترم می باشد .

درس اول: آشنایی با اخلاق کاربردی

درس دوم: اخلاق بندگی

درس سوم: اخلاق بندگی2

درس چهارم: ارتباط اخلاقی با خود

درس پنجم: اخلاق دوران جوانی و مجردی

درس ششم: اخلاق خانواده

درس هفتم: اخلاق دانش وری

درس هشتم: اخلاق معیشت

درس نهم: اخلاق معاشرت

درس دهم: اخلاق معاشرت2

درس یازدهم: اخلاق فضای مجازی

درس دوازدهم: اخلاق فضای مجازی2

درس سیزدهم: اخلاق اوقات فراغت

درس چهاردهم: اخلاق سیاسی اجتماعی

نمونه ای از سوالات :

سرنوشت انسان میانگین کدام عامل زیر است؟

الف)ایمان و تقوا

ب)حق طلبی و ایمان

ج)ویژ های خوب و بد

د)انس با خدا و زیبایی ذاتی

دانشی بررسی کننده خصال خوب و بد کدام اند؟

الف)اخلاق

ب)ایین زندگی

ج)احکام

د)رهنمود های الهی

اخلاق بندگی به چه معنا است؟

الف)بروز خصلت ها و رفتارهای خوب در مواجهه با خالق خویش

ب)برقراری تعادل و کیفیت در زندگی روزمره

ج)بستن روزنه های گناه

د)تقویت تیزی و سبک بالی فکر و ذهن

کدام گزینه بیان کننده ارزش دعا و نیایش است؟

الف)بازیافتن خود

ب)اجابت از سوی خدا

ج)سلوک فردی

د)سلوک اجتماعی

کدام گزینه از جمله اداب باطنی محسوب نمی شود؟

الف)توجه قلبی در دعا

ب)حالت انکسار

ج)توجه و مشارکت در نیایش دسته جمعی

د)حسن ظن به محبوب

عامل مقابل نگرش عمیق به زندگی کدام گزینه است؟

الف)سطحی نگری

ب)خوداگاهی

ج)مدیریت خویشتن

د)عزت نفس

اصطلاح باستانی خودنظم جویی کدام است؟

الف)قدرت اراده

ب)قدرت تعقل

ج)مهار نفسی

د)نظم دهی عملی

سازه خود نظم جویی بر کدام ایده استوار است؟

الف)هدف شناسی

ب)خودتاملی

ج)نظم دهی عملی

د)خودنظم نگری

خودتوانمند شناسی به کدام مورد زیر اشاره دارد؟

الف)شناخت اهداف خلقت

ب)اگاهی از موقعیت فعلی

ج)شناخت توانایی های خود

د)اگاهی از همسو بودن اهداف کوتاه مدت

کدام عامل زیر کلید سعادت محسوب می شود؟

الف)صداقت

ب)احترام

ج)مسئولیت پذیری

د)انگیزه اخلاقی

 

 

 


نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

captcha

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

لوکس فایل | فروشگاه ساز رایگان فروش فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید