فایل های کد کاربری 333

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهشی معنویت در کار و محیط کار (فصل دوم)

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهشی معنویت در کار و محیط کار (فصل دوم)

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهشی معنویت در کار و محیط کار (فصل دوم) - ‏ ‏فصل دوم:‏ادبیات و پیشینه تحقیق ‏55 ‏فصل دوم:‏ادبیات و پیشینه تحقیق ‏14 ‏2-2-...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  50٬950 تومان
  مشاهده فایل
 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مولفه های هوش هیجانی و عملکرد مدیران (فصل دوم)

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مولفه های هوش هیجانی و عملکرد مدیران (فصل دوم)

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مولفه های هوش هیجانی و عملکرد مدیران (فصل دوم) - ‏مقدمه:‏ در این بخش ابتدا مبانی تئوریکی هوش هیجانی و عملکرد و هم‏ ‏چ...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  50٬950 تومان
  مشاهده فایل
 • چارچوب نظری و پیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی (فصل دوم)

  چارچوب نظری و پیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی (فصل دوم)

  چارچوب نظری و پیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی و تجدید اراه صورتهای مالی (فصل دوم) - ‏فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش ‏ ‏ ‏ ‏8 57 ‏1 ‏2-1-‏مقدمه‏ ‏...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  40٬950 تومان
  مشاهده فایل
 • چارچوب نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و عملکرد کارکنان

  چارچوب نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و عملکرد کارکنان

  چارچوب نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و عملکرد کارکنان - ‏2-1 مقدمه ..............................................................................

  دسته بندی فایل: تحقیق
  40٬950 تومان
  مشاهده فایل
 • چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش حافظه فعال و نارساخوانی

  چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش حافظه فعال و نارساخوانی

  چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش حافظه فعال و نارساخوانی - ‏نارساخوانی ‏تاریخچه نارساخوانی ‏اولین اشاره به اصطلاح نارساخوانی توسط ‏یک ‏پزشک آلما...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  50٬950 تومان
  مشاهده فایل
 • چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم صنعت گردشگری (فصل دوم)

  چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم صنعت گردشگری (فصل دوم)

  چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم صنعت گردشگری (فصل دوم) - ‏فصل دوم: ‏چهارچوب نظری تحقیق ‏ ‏2-1 مقدمه ‏گردشگری به عنوان صنعتی نوپا در س...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  40٬950 تومان
  مشاهده فایل
 • چارچوب نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم تئوری خاکستری (فصل دوم)

  چارچوب نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم تئوری خاکستری (فصل دوم)

  چارچوب نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم توری خاکستری (فصل دوم) - ‏تئوری خاکستری ‏2-2-1- مقدمه ‏تئوری سیستم‏های خاکستری اولین بار در سال 1982...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  35٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • چارچوب نظری و سوابق تحقیق اهداف و مدلهای بازاریابی رابطه مند(فصل دوم پایان نامه)

  چارچوب نظری و سوابق تحقیق اهداف و مدلهای بازاریابی رابطه مند(فصل دوم پایان نامه)

  چارچوب نظری و سوابق تحقیق اهداف و مدلهای بازاریابی رابطه مند(فصل دوم پایان نامه) - ‏2-1- مقدمه‏ ‏10 ‏2-2- ‏بازار‏ی‏اب‏ی‏ 11 ‏2-2-1- تعار‏ی‏ف‏ و ...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  40٬950 تومان
  مشاهده فایل
 • چارچوب نظري کیفیت زندگی فردی

  چارچوب نظري کیفیت زندگی فردی

  چارچوب نظري کیفیت زندگی فردی - ‏کیفیت زندگی ‏مقدمه : ‏منشاء ظهور مفهوم کیفیت زندگی به فیلسوف قدیمی ارسطو بر میگردد او خوشحالی را حالتی خاص از فع...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  35٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • چارچوب نظري تصمیم گیری مجدد

  چارچوب نظري تصمیم گیری مجدد

  چارچوب نظري تصمیم گیری مجدد - ‏راهبرد تصمیم‏‏گیری مجدد ‏مقدمه: ‏ پایه اصلی راهبرد تصمیم‏‏گیری مجدد این است که یک فرد در کودکی خود از سوی والدی...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  50٬950 تومان
  مشاهده فایل

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

لوکس فایل | فروشگاه ساز رایگان فروش فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید