لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 66 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏2-1 مقدمه ...........................................................................................................‏....‏...‏...‏.‏14
‏2-2 بخش اول : مبانی نظری سرمایه های فکری ....................................................‏...‏.‏....‏..‏15
‏2-2-1 مفهوم وتعارف سرمایه های فکری .........................................................‏......‏..‏18-15
‏2-2-2 عناصر سرمایه های فکری............................................................................‏.‏...‏23-19
‏2-2-3 اندازه گیری ارزش وتاثیرات سرمایه های فکری ..................................‏.....‏......‏25-23
‏2-3-4 مدلهای مدیریت سرمایه های فکری ..........................................................‏..‏....‏38-26
‏2-3 بخش دوم :عملکرد کارکنان.......................................................................‏......‏...‏51-39
‏2‏-3-1 مدیریت عملکرد....................................................................................‏........‏.‏55-52
‏2-3-2 عوامل تاثیر گذار در اجراء وپیاده سازی نظام مدیریت عملکرد............‏.....‏.....‏ 56-55
‏2-3-3 اصول مدیریت عملکرد ......................................................................‏ ‏...‏...‏.‏.‏.‏.....‏..‏56
‏2-3-4 فرایند مدیریت عملکرد....................................................................‏....‏......‏.‏.. ‏57-56
‏2-3-5 تدابیر مدیران موفق در سازمانهای ایران برای بهبود عملکرد کارکنان‏................62-57
‏2-3-6مزایای مدیریت عملکرد...........................................................................‏....‏.......‏64-62‏
‏2-3-7 معایب مدیریت عملکرد..............................................................................‏.....‏..‏..‏.‏.65‏
‏2-3-8 مفهوم ارزشیابی عملکرد ..............................................................................‏....66-65
‏2-3-9 اهداف ارزشیابی عملکرد..............................................‏...................................67-66
‏2-3-10 رویکردها وروشهای ارزشیابی عملکرد.......................................................‏..68-67‏
‏2-3-11 روشهای ارزشیابی عملکرد .................................................................‏....‏.....‏70-69
‏2-4 پیشینه تحقیق.......................................................................................‏....................‏ ‏74‏
‏2-4-1 پیشینه خارجی ......................................................................................‏.............‏.‏74
‏2-4-2 پیشینه داخلی..................................................................................‏.....................77
‏فصل دوم : مطالعات نظری
‏2-1 ‏مقدمه :‏
‏درعصرحاضر با رشد اقتصاد مبتنی بر دانش یا دانش محور، دارایی های نامشهود شرکت ها و سرمایه فکری آن ها کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار هستند . و به همین دلیل توجه به اقلام نامشهود در زمینه های متعددی از جمله اقتصاد، حسابداری و مدیریت استراتژیک به طور سریعی رشد یافته است. ‏د‏انش یک مزیت رقابتی است که در استراتژی تجاری سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد. به گونه ای که ایجاد دانش موجب نوآوری مستمر و نوآوری مستمر منجر به ایجاد مزیت رقابتی خواهد شد ‏و این امر مستلزم تقویت و توجه به پتا‏نسیل ها و ظرفیت های منابع انسانی است تا سازمان ها بتوانند برای دستیابی به مزیت رقابتی از طریق عملکرد و بهبود مستمر، عکس العمل سریع به تغییرات محیط تجاری و شرایط اقتصادی نشان دهند.‏ سرمایه فکری یک مفهوم چند رشته ای است و فهم و درک آن در رشته های مرتبط با کسب و کار و تجارت متنوع است(هوانگ و لوثر ، ۲۰۰۷‏ ،386)
‏در خصوص میزان شناخت ما از سرمایه های فکری توافق چندانی وجود ندارد. سرمایه های فکری اگرچه در قبل ناشناخته بود ولی اکنون به اشکال مختلف در فرآیند توسعه اقتصادی، مدیریتی، تکنولوژیکی و اجتماعی به ایفای نقش می پردازد. انقلاب حاصله در تکنولوژی اطلاعات، اهمیت در حال افزایش دانش و اقتصاد مبتنی بر دانش، الگو های در حال تغییر ایجاد جامعه شبکه ای و همچنین پیدایش نوآوری به عنوان مهمترین عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی از جمله مواردی هستند که موجبات افزایش اهمیت سرمایه فکری در شرکت ها را بیش از پیش فراهم کرده است( انواری رستمی و رستمی،۱۳۸۲‏ ،112)
‏امروزه عملكرد سازمان ها را نمي توان براساس معيارهاي مالي مورد ارزيابي و قضاوت قرار داد: زيرا پژوهش ها نشان داده است ارزش بازاري شركت ها و موسسات مالي را عمدتا دارايي هاي غيرمالي كه به آنها دارايي هاي نامشهود يا سرمايه هاي فكري اطلاق مي‏ ‏شود تعيين مي كند اهميت سرمايه فكري به
‏عنوان مقوله اي پژوهشي و اقتصادي مطرح شده است سرمايه فكري را اغلب تحت عنوان دارايي هاي نامشهود ي توصيف مي كنند كه مي توان به عنوان منبعي براي مزيت رقابتي پايدار به كارگرفت اجزاي سرمايه ي فكري داراي اثرات متقابلي هستند كه ايجاد ارزش مي كنند براين اساس پژوهش كمي حاضر با هدف بررسي تاثير اجزاي سرمايه فكري متشكل از سرمايه‏ هاي انساني ساختاري و مشتري برعملكرد يك سازمان انجام شده است نقش و سهم سرمايه فكري در پيشرفت مديريتي فني و اجتماعي اقتصاد موضوع تحقيقات جديد قرارگرفته است به گونه اي كه دانش سازماني عامل اصلي مزيت رقابتي و خلق ارزش شناخته شده ست. ‏(همان منبع )
‏2-2بخش اول- مبانی نظری سرمایه های فکری
‏2-2-1‏مفهوم وتعاریف سرمایه فکری‏
‏تحقیقات در زمینه سرمایه فکری در سال ۱۹۹۰ آغاز گردید و بطور عمده به افزایش آگاهی در مورد وجود و ارزش دارایی های ناملموس در سازمان و گسترش مدل های طبقه بندی سرمایه فکری مربوط می شد(مار و دیگران،‏ ‏۲۰۰۳‏ ،441)
‏تاکنون از سرمایه فکری تعاریف متنوعی ارائه شده است. در سال های اخیر افراد و گروههای زیادی از رشته های گوناگون سعی کرده اند تا تعریفی استاندارد از سرمایه فکری که مورد توافق همه باشد را ارائه دهند(نظری و هرمانس ،‏ ‏۲۰۰۷‏ ،596)
‏ نکته ای که در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد اینست که پیشگامان تحقیق و عمل در زمینه سرمایه فکری عبارتند از: سویبی، استوارت، ادوینسون و مالون، سالیوان، بروکینگ و رز(آرناس و لاواندروس ، ۲۰۰۸: بیان داشته اند که بین ارزش بازاری شرکت و ارزش دفتری آن تفاوت وجود دارد، که این چیزی بیش از یک ارزش پنهان نیست، آنها بیان داشته اند که این ارزش پنهان می تواند به مفهوم دارایی های ناملموس شرکت تجزیه و تحلیل شود، و نام سرمایه فکری را بر آن اطلاق کردند(سولر و همکاران ، ۲۰۰۷‏ ،)‏رز مسلم می پندارد که مفهوم سرمایه فکری فقط درک و تشخیص محض یا توضیح ارزش ضمنی یک سازمان نیست، بلکه هدف آن همچنین جابجا کردن نتایج تشخیص یا توضیح‏ دانشی که می تواند به ارزش تبدیل شود.

 
جزئیــات فایل
 • کد فایل 138453
 • دسته مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • نوع فایل تحقیق
 • تعداد مشاهده 141
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی .docx
 • تعداد صفحات 66
 • حجم فایل 141 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0