به نام خدا

عنوان فایل : زندگی حضرت زهرا
تعداد صفحات فایل: 65
قسمتی از متن فایل:

فاطمه زهرا(س )
حضرت فاطمه زهراى دختر حضرت محمدر و حضرت خديجه و همسر گرامى حضرت على (ع ) و مادر ائمه اطهار (ع ) است . پـيـامـبر گرامى اسلام (ص ) در شب معراج از ميوه هاى بهشتى تناول كردند و پس از آن با همسر خود هم بالين شدند و ثمره آن , مولود پاكى به نام فاطمه شد كه در رحم با مادر سخن مى گفت .
در هنگام تولد, چهار زن نمونه , به نام هاى حواء (همسر آدم (ع ,آسيه (همسر فرعون ) , كلثمه (خواهر مـوسـى (ع و مـريـم (مادر عيسى (ع از جانب پروردگار براى قابلگى او, به كمك حضرت خديجه آمدند و آن وجود نورانى , چون چشم به جهان هستى گشود, سر بر خاك گذارد و خدايش راحمد گفت .
مقام و منزلت فاطمه , از همان روزهاى رشد و نمو در رحم مادر, براى پيامبر(ص )روشن بود.
از ايـن رو, پـدر بـراى او احـتـرام خـاصـى قـائل بـود و هـرگـاه بر رسول گرامى ر وارد مى شد, پـيـامـبـر(ص )از جـا برخاسته , به او خوش آمد مى گفتند و به طرفش مى رفتند, دست فاطمه را مى بوسيدند و وى را در جاى خود قرار مى دادند.
هـر زمان كه رسول خدار عزم سفر داشتند, فاطمه (س ) آخرين نفرى بود كه پدر با او خداحافظى مى كرد و هنگام بازگشت , اولين كسى كه پيامبر به ديدارش مى شتافتند, دختر ايشان بود.
بارها پيامبر گرامى اسلام (ص ) در حق آن بانوى بى بديل و سرور زنان مومنه فرمودند: فاطمه پاره تن من است , هر كه او را به خشم آورد, مراخشمگين كرده است .
و يا مى گفتند:همانا پروردگار با غضب فاطمه , غضب مى كند و با رضايت او خشنود مى شود.
فاطمه , بانويى است كه تمام ابعاد تصور شده براى يك زن نمونه , در او جلوه كرده است .
او موجودى ملكوتى است كه در دنيا به صورت انسان ظاهر شده است و بى شك اگر مرد بود, نبى بود.
تمام جلوه هاى ملكوتى , الهى ,جبروتى , ملكى و ناسوتى در اين بانوى بى بديل مجتمع است .
بعد از رحلت رسول گرامى اسلام (ص ) 75 روز زنده بود.
در تمام اين مدت با جبرئيل مراوده داشت .
جـبـرئيـل امين خدمت ايشان مى آمد و به حضرت فاطمه (س ) تعزيت عرض مى كرد و مسائلى از آينده براى او مى گفت .
امير مومنان , على (ع ) هم آنها را مى نوشت !.
چنين مراوده اى , مگر براى پيامبران برگزيده , سابقه نداشته است , حتى درباره ائمه اطهار (ع ) هم چنين مراوده اى نيامده است .
در خـصـوص چـنـين شخصيتى است كه خداوند فرشته اى را به نزد پدرش مى فرستد و به پيامبر گـرامـى اسـلام (ص ), دربـاره ازدواج فـاطـمـه (س ),مـى گـويد:خداوند تو را سلام مى رساند و مى فرمايد: من دخترت فاطمه را در آسمان ها به همسرى على بن ابيطالب (ع ) در آوردم , تو هم در زمين اين كار را انجام بده .
بارها پيغمبر گرامى اسلام (ص )فرمودند: اگر على خلق نشده بود, براى فاطمه همسرى نبود!.
آن بانوى نمونه , پس از ازدواج , استاد بانوان بود.
زن هـا بـه حضور حضرتش مى رسيدند و مسائل مشكل خود را ـچه در احكام و چه در عقايدـ از او مى پرسيدند.
فاطمه (س ) نيز مشكلاتشان را حل كرده , فرهنگ اسلام را به آنان مى آموخت و از سرچشمه وحى سيرابشان مى كرد.
ايشان بارها در جنگ شركت و به پدر و همسرش كمك كرد.
بعد از رحلت نبى خاتم ر, على رغم سفارشات پيامبر, فاطمه و همسرش تنها شدند.
ابـوبـكـر بـر مـسـند خلافت نشست و زهراى مرضيه ى براى احياى حديث غدير و دفاع از ولايت , مبارزه اى سخت و پى گير را آغاز كرد.
شـب هـا بـه در خـانـه مـهاجر و انصار مى رفت و ازايشان كمك مى طلبيد و بالاخره با گريه هاى جانسوز و شبانه روزى , با انحراف و ستمگرى به مبارزه برخاست .
خـطـبه آتشين او در مسجد مدينه و دراجتماع انصار و مهاجر, زبانزد خاص و عام و حركتى جديد در امتداد مبارزات حق طلبانه او است .
دشـمـنـان عـلـى و فـاطـمه ] كه اوضاع را چنين ديدند و پاسخ منفى على (ع ) را در بيعت با خود شنيدند, تصميم گرفتند به خانه فاطمه (س ) بروند و على رابه مسجد بياورند و چون به هدفشان نرسيدند, دستور به آتش كشيدن خانه دختر رسول گرامى اسلام (ص )را دادند.
عـمـر در را شكست و به پهلوى فاطمه آسيب رساند,از اين رو فرزندى كه فاطمه در رحم داشت , شهيد شد , ولى با همان حال , به حمايت از على بن ابيطالب (ع ) برخاست كه ناگهان تازيانه قنفذ بر بازوى آن مظلومه نشست و فاطمه را بر زمين افكند!.
به همين علت , فاطمه زهراى در خانه بسترى شد.
وى , در هـمـان بـسـتر بيمارى نيز به دفاع از ولايت مى پرداخت و از حق على (ع ) دفاع مى كرد و مى گفت :آه !.
مـرگ مـن نزديك شده است و در روزگار جوانى از دنيا مى روم و از غم و غصه نجات مى يابم , اما كودكانم را چه كنم ؟.
بالاخره زمان وداع زهرا نزديك شد.
بـه على (ع ) سفارش كرد: مرا شبانه غسل بده و كفن كن و به خاك بسپار, اجازه نده اشخاصى كه حقم را غصب كردند و آزارم دادند, بر من نمازبخوانند, يا در تشييع جنازه ام حاضرشوند.
روح پاك زهرا به آسمان پرواز كرد.
على (ع ), همراه با فرزندانش , در غم و اندوه غرق شدند, به گونه اى كه اميرمومنان (ع ) فرمود:اى دختر پيغمبر!.
وجود تو تسلى بخش من بود, بعد از تو, از كه تسلى جويم ؟
على (ع ), شبانه همسرش را غسل داد, كفن كرد و قبل از آن كه بندهاى كفن را ببندد, صدا زد:اى حسن !اى حسين !اى زينب !و اى ام كلثوم بياييد و با مادرتان خداحافظى كنيد.
كودكان به سرعت آمدند و خود را بر روى بدن مادر انداختند.
آنان با صداى آهسته گريه مى كردند و كفن مادرشان را با اشك هاى خود مرطوب مى ساختند.
على (ع )مى فرمايد:در آن هنگام ,خداى را شاهد مى گيرم كه فاطمه نيز آه و ناله كرد, دست هايش را از كفن بيرون آورد و حسن و حسين را در آغوش گرفت .
جبرئيل ندا داد:يا على !آن دو را از روى بدن مادر بلند كن كه فرشتگان آسمان طاقت ندارند!!.
در بيان اسامي و القاب شريفه حضرت فاطمه )ع( و برخي از فضائل آن جناب
ابن بابويه به سند معتبر از يونس بن ظبيان روايت كرده ايت كه حضرت صادق عليه السلام فرموده كه فاطمه عليها السلام را نه نام است نزد حق تعالي: فاطمه)ع( و صديقه و مباركه و طاهره و زكيه و راضيه و مرضيه و محدثه و زهراء. پس حضرت فرمود كه آيا ميداني كه چيست تفسير فاطمه؟ يونس گفت: گفتم خبر ده مرا از معني آن اي سيد من. حضرت فرمود فطمت من الشر يعني بريده شده است از بديها پس حضرت فرمود كه اگر اميرالمومنين عليه السلام تزويج نمينمود او را كفوي و نظيري نبود او را بر روز زمين تا روز قيامت نه آدم و نه آنها كه بعد از او بودند. علامه مجلسي ره در ذيل ترجمه اين حديث فرموده كه صديقه به معني معصومه است، و مباركه يعني صاحب بركت در علم و فض و كمالات و معجزات و اولاد كرام و طاهره يعني پاكيزه از صفات نقص و زكيه يعني نمو كننده در كمالات و خيرات و راضيه يعني راضي به قضاي حق تعالي و مرضيه يعني پسنديده خدا و دوستان خدا و محدثه يعني ملك با او سخن ميگفت و زهراء يعني نوراني به نور صوري و معنوي. و بدانكه اين حديث شريف دلالت كند بر اينكه اميرالمومنين عليه السلام از جميع پيغمبران و اوصياي ايشان به غير از پيغمبر اخر الزمان افضل ميباشد بكه بعضي استدلال بر افضليت فاطمه زهرا عليها السلام بر ايشان نيز كردهاند انتهي. و در احاديث متواتره از طريق خاصه و عامه روايت شده است كه آنحضرت را براي ان فاطمه ناميدهاند كه حق تعالي او را و شيعيان او را از آتش جهنم بريده است. و روايت شده كه از حضرت رسول صلي الله عليه وآله پرسيدند كه بچه سبب فاطمه را بتول مينامي؟ فرمود براي آنكه خوني كه زنان ديگر ميبينند او نميبيند ديدنخون در دختران پيغمبران ناخوش است.
شيخ صدوق ره به سند معتبر روايت كرده است كه چون حضرت رسول صلي الله عليه وآله از سفري مراجعت ميفرمود اول له خانه فاطمه عليها السلام تشريف ميبردند و مدتي ميماندند و بعد از آن به خانه زنان خود ميرفتند. پس در بعضي از سفرهاي آن حضرت جناب فاطمه عليها السلام دو دست بند و گلوبند و گوشواره از نقره ساخت و پرده بر در خانه آويخت، چون آن جناب مراجعت فرمود به خانه فاطمه )ع( تشريف برد و اصحاب بر در خانه توقف نمودند چون حضرت داخل خانه شد و آن حال را در خانه فاطمه مشاهده فرمود غضبناك بيرون رفت و به مسجد درآمد و به نزد منبر نشست، حضرت فاطمه دانست كه حضرت براي زينتها چنين به غضب آمدند پس گردن بند و دست بندها و گوشوارهخا را كند و پردهها را گشوده و همه را به نزد آن جناب فرستاد و به آن شخص كه آنها را ميبرد گفت به حضرت بگو كه دخترت سلام ميرساند و ميگويد اينها را در راه خدابده. چون آنها را به نزد آن حضرت آوردند سه مرتبه فرمود كرد فاطمه آنچه را كه ميخواستم پدرش فداي او باد دنيا از براي محمد و آل محمد نيست اگر دنيا در خوبي نزد خدا برابر پشهاي بود خدا در دنيا كافران را شربتي آب نميداد پس برخاست و به خانه فاطمه عليها السلام داخل شد. شيخ مفيد و شيخ طبرسي از طريق عامه روايت كردهاند كه حضرت رسول خدا صلي الله عليه وآله فرمود كه فاطمه پاره تن من است هر كه او را شاد گرداند مرا شاد گردانيده است و هر كه او را آزرده كند مرا آزرده است فاطمه )ع( عزيزترين مردم است نزد من. و شيخ طوسي از عايشه روايت كرده است كه ميگفت نديدم احدي را كه در گفتار و سخن و شبيه تر باشد از فاطمه به روسل خدا صلي الله عليه وآله چون فاطمه به نزد آن حضرت ميآمد او را مرحبا ميگفت و دستهاي او را ميبوسيد. قطب راوندي مرسلا روايت كرده است كه چون حضرت فاطمه عليها السلام از دنيا رحلت فرمود ام ايمن سوگند ياد كرد كه ديگر در مدينه نماند زيرا كه نميتوانست جاي آن حضرت را خالي ببيند پس از مدينه متوجه مكه شد در بعضي از منازل او را تشنگي عظيمي روي داد چون از آب مايوس شد دست به سوي آسمان دراز كرد و گفت خداوندا من خادمه حضرت فاطمه )ع( ام آيا مرا از تشنگي هلاك خواهي كرد؟ پس اعجاز فاطمه عليها السلام دلو آبي از آسمان براي او به زير آمد چون از آن آب آشاميد تا هفت سال محتاج به خوردن و آشاميدن نگرديد، مردم او را روزهاي بسيار گرم براي كارها ميفرستاد تشنه نميشد.
ابن شهر آشوب و قطب راوندي روايت كردهاند كه روزي حضرت اميرالمومنين عليه السلام محتاج به قرض شد و دچار حضرت فاطمه عليها السلام را به نزد مرد يهودي كه نامش يزد بود رهن گذاشت و آن چادر از پشم بود و قدري از جو به قرض گرفت. پس يهودي آن چادر را به خانه برد و در حجره گذاشت چون شب شد زن يهودي به آن حجره درآمد نوري از آن چادر صاطح ديد كه تمام حجره را روشن كرده بود چون زن آن حالت غريب را مشاهده كرد به نزد شوهر خود رفت و آنچه ديده بود نقل كرد پس يهودي از استماع آن حالت در تعجب شد و فراموش كرده بود كه چادر حضرت فاطمه عليها السلام در آن خانه است به سرعت شتافت و داخل ان حجره شد كه شعاع چادر آن خورشيد فلك عصمت است كه مانند بدر منير خانه را روشن كرده است يهودي از مشاهده اين حالت تعجبش زياده شد پس يهودي و زنش به خانه خويشان خود دويدند و هشتاد نفر از ايشان را حاضر گردانيدند و از بركت شعاع چادر فاطمه عليها السلام همگي به نور اسلام منور گرديدند.
در قرب الاسناد به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روايت كرده است كه حضرت رسالت صلي الله عليه وآله مقرر فرمود كه ره چه خدمت بيرون در باشد از آب و هيزم و امثال اينها حضرت اميرالمومنين عليه السلام بجا آورد و هر چه خدمت اندرون خانه باشد از آسيا كردن و نان و طعام پختن و جاروب كردن و امثال اينها با حضرت فاطمه )ع( باشد. ابن بابويه به سند معتبر از امام حسن عليه السلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود كه در شب جمعه مادرم فاطمه )ع( در محراب خود ايستاده و مشغول بندگي حق تعالي گرديد و پويسته در ركوع و سجود و قيام و دعا بود و تا صبح طالع شد شنيدم كه پويته دعا ميكرد از براي مومنين و مومنات و ايشان را نام ميبرد و دعا براي ايشان بسيار ميكرد و از براي خود دعائي نميكرد، پس گفتم اي مادر چرا از براي خود دعا نكردي جنانكه از براي ديگران كردي؟ فرمود يا بني الجار ثم الدار اي پسر جان من اول همسايه رابايد رسيد و آخر خود را.
ثعلبي از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه روزي حضرت رسول صلي الله عليه وآله به خانه فاطمه عليها السلام درآمد فاطمه را ديد كه جامه پوشيده از جعلهاي شتر و به دستهاي خود آسيا ميگردانيد و در آن حالت فرزند خود را شير ميداد، چون حضرت او را بر آن حالت مشاهده كرد آب از ديدههاي مباركش روان شد و فرمود اي دختر گرامي تلخيهاي دنيا را امروز بچش براي حلائتهاي آخرت پس فاطمه عليها السلام گفت يا رسول الله حمد ميكنم خدا را بر نعمتهاي او و شكر ميكنم خدا را بر كرامتهاي او پس حق تعالي اين ايه را فرستاد: و لسوف يعطيك ربك فترضي
يعني حق تعالي در قيامت آنقدر به او خواهد داد كه راضي شوي.
و از حسن بصري نقل شده كه ميگفت حضرت فاطمه عليها السلام عابدترين امت بود و در عبادت حق تعالي آنقدر بر پا ميايستاد كه پاهاي مباركش ورم ميكرد، و وقتي پيغمبر خدا صلي الله عليه وآله به او فرمود چه چيز بهتر است از براي زن؟ فاطمه عليها السلام گفت آنكه نبيند مردي را و نبيند مردي او را، پس حضرت نور ديده خود را به سينه چسبانيد و فرمود ذريه بعضها من بعض.
و از حليه ابو نعيم روايت شده كه حضرت فاطمه عليها السلام آنقدر آسيا گردانيد كه دستهاي مباركش آبله پيدا كرد و از اثر آسيا دستهاي مباركش پينه كرد. و شيخ كليني از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود در روي زمين گياهي اشرف و پر منفعت تز ار خرافه نيست و او سبزي فاطمه )ع( است پس فرمود خدا لعنت كند بني اميه را كه ناميدند خرفه رابه بلقه الحمقاء بجهت بغض و عداوتي كه با ما و فاطمه داشتند.کیفیت فایل : عالی
فرمت: doc
نوع محصول : دانلودی
قیمت همراه با تخفیف 30 درصدی : 11000 تومان
متن های بالا فقط قسمت کوچکی از فایل اصلی بود. برای دسترسی به فایل کامل لطفا از لینک زیر اقدام به خرید کنید.

درصورت وجود هرگونه سوال یا مشکل با شماره 09332331787 تماس حاصل کنید.
آدرس ایمیل مدیر سایت:
Mohammad.200508@gmail.com
در صورت ارسال ایمیل در کمتر از 5 ساعت سوال شما پاسخ داده خواهد شد.
با تشکر از شما بخاطر بازدید از سایت پکیج گرام.حاوی یک عدد فایل تحقیق درمورد زندگی حضرت زهرا
با 65 صفحه می باشد
جزئیــات فایل
 • کد فایل 56505
 • دسته عمومی و متفرقه
 • نوع فایل تحقیق
 • تعداد مشاهده 1476
 • فرمت فایل دانلودی .doc
 • فرمت فایل اصلی doc
 • تعداد صفحات 65
 • حجم فایل 433 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0
فروشنده فایل
سایر فایل های فروشنده:
نمایش بیشتر