پاورپوینت درمورد زمانبندی منابع برنامه ها در يک شبکه محاسباتی

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد زمانبندی منابع برنامه ها در يک شبکه محاسباتی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 44
محتویات

فهرست مطالب
.1چکيده
.2مقدمه
.3کارهای انجام شده در زمينه زمانبندی منابع
.4چارچوب زمانبندی منابع
.5الگوريتم زمانبندی حريصانه HEURISTIC-BASED
.6آزمايشات ، نتايج و نمودارها
.7نتيجه گيری و کارهای آينده
چکيده
يکی از اهداف مهم در شبکه های محاسباتی ، انتخاب منابع مناسب برای اجرای موثر يک Job ميباشد.
زمانبند منابع با مورد بررسی قرار دادن ويژگیهای خاص برنامه های کاربردی (Application) ، تصميم می گيرد که چه معيارهايی بايد بکار روند.
اين مقاله يک چارچوب (Framework) زمانبندی منابع توزيع شده که اساسا شامل زمانبند کار JS و زمانبند محلی LS ميباشد را ارائه ميدهد.
nبرای يافتن نيازهای برنامه های کاربردی مختلف ، HGSA ، که بر پايه الگوريتم زمانبندی حريصانه ـ Heuristic ميباشد ، و برای زمانبندی Job ها در شبکه است را برگزيده ايم.
در اين Heuristic از دو معيار ، وزن محاسباتی و فاکتور پيچيدگی حجم کار استفاده می شود.
از معيار وزن برای کنترل تاثير معيار روی برنامه های کاربردی استفاده ميشود.

مقدمه
شبكه محاسباتي (فوستر و كسل در 1998) برای پشتیبانی از اجرای برنامه های با پیچیدگی محاسباتی زیاد یا پیچیدگی ارتباطی زیاد ، منابع محاسبه ای ، شبکه و حافظه ها را با هم ترکیب میکند.
وظایف اصلی در شبکه (Grid) مدیریت و زمانبندی کارآمد و قابل انطباق منابع می باشد.
برای یافتن نیازهای برنامه های کاربردی ، الگوریتم زمانبندی باید هدف برنامه ها را تشخیص دهد.
هدف سیستم زمانبندی منابع تعیین یک هدف کلی سازگار با برنامه های کاربردی و نزدیک شدن به زمانبندی آسان است.
از یک معیار ضریب پیچیدگی برای تشخیص پیچیدگی حجم کار ، منتصب شده به برنامه کاربردی استفاده کردیم.
بر روی هر سایت شبکه دو مؤلفه ی زمانبندی عمومی و محلی وجود دارد.
مؤلفه ی زمانبندی عمومی از الگوریتم زمانبندی استفاده می کند که در اینجا برای تخصیص منابع استفاده شده است. این مؤلفه تمام منابع قابل دسترس را برای انتخاب مناسبترین منبع بررسی می کند.
. مؤلفه ی محلی مسئول تشخیص نوبت Job هایی است که در یک سایت بخصوص اجرا شده اند.
n Job ها در هر سایتی می تواند زمانبندی شوند.
پاورپوینت

نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

captcha

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

لوکس فایل | فروشگاه ساز رایگان فروش فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید