لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏) ‏پژوهش‏‏هاي انجام شده در داخل كشور
‏ ‏صالح پور، غلامی و مرادی (1393) به بررسي رابطه استرس وسوسه مصرف مواد با انعطاف پذیری کنشی در بین معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد پرداختند. ‏تحقیق بر روی یک نمونه 150 نفری از معتادین مبتلا به سوء مصرف مواد افیونی صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که بین استرس و وسوسه مصرف با انعطاف پذیری کنشی رابطه غیرمستقیم و چندگانه ایی وجود دارد و استرس بصورت منفی بهترین پیش بین انعطاف پذیری کنشی در بین سوء مصرف کنندگان بود.
‏ نادی (1392) در طی پژوهشی بر روی معتادین و افراد سالم به مقایسه سطح استرس ادراک شده و انعطاف پذیری کنشی پرداخت و بیان نمود که بین سطح استرس ادراک شده و انعطاف پذیری کنشی معتادین با افراد سالم تفاوت وجود دارد و معتادین سطح استرس ادراک شده بالاتری و انعطاف پذیری کنشی کمتری نسبت به افراد سالم دارند.
‏ ‏ ذلکی (1392) به اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر در پیشگیری از عود و وسوسه در معتادان به مواد مخدر پرداخت. یافته ها های حاصل از پژوهش نشان داد که رویکرد گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر پس از 12 جلسه بر روی گروه آزمایش، حاکی از تفاوت بین پیشگیری از عود و وسوسه در معتادین گروه آزمایش و کنترل است و گروه آزمایش وسوسه کمتری در سوء مصرف را نشان می دهند.
‏ حیدری (1392) در پژوهشی بر روی افراد مبتلا به سوءمصرف مواد به بررسی پیش بینی نشخوار ذهنی بر باورهای فراشناختی پرداختند. نتایج نشان داد که باور مثبت درباره نگرانی‏،‏ کنترل ناپذیری‏، اطمینان شناختی کم، نیاز به کنترل افکار و وقوف شناختی ‏با نشخوار ذهنی رابطه مثبتی دارند و قادر به پیش بینی نشخوار ذهنی افراد مبتلا به سوءمصرف مواد هست.
‏ ‏رسولی (1392) در پژوهشی به رابطه باورهای فراشناخت با وسوسه مصرف مواد و احساس گناه ‏افراد مبتلا به سوءمصرف مواد ‏در یک نمونه 150 نفری پرداخت. نتایج نشان داد که باورهای فراشناخت با وسوسه مصرف مواد و احساس گناه رابطه مثبتی دارد. مولفه های باورهای فراشناختی غیر قابل کنترل بودن و نشخوار ذهنی می توانند احساس گناه و وسوسه را پیش بینی نماید و نشخوار ذهنی بهترین پیش بین احساس گناه و وسوسه ‏افراد مبتلا به سوءمصر مواد ‏بود.
‏ ‏مراد‏ی ‏و‏ ‏همکاران‏ (‏1392‏) ‏در‏ ‏پژوهش‏ی‏ دیگر‏ ‏با‏ ‏عنوان‏ تاثیر گروه درمانی مراحل تغییر انگیزش بر میزان استرس،
‏اضطراب و احساس گناه‏ ‏افراد‏ ‏وابسته‏ ‏به‏ ‏مواد،‏ ‏نشان‏ ‏داد‏ ‏که‏ ‏گروه درمانی تغییر انگیزش پس از اجرای 12 جلسه بر روی گروه آزمایش سبب کاهش میزان استرس، اضطراب و احساس گناه‏ ‏افراد‏ ‏وابسته‏ ‏به‏ ‏مواد‏ می گردد و رویکرد درمانی مراحل تغییر رویکرد درمانی اثربخشی است.
‏ ‏سعیدی (1391) در طی پژوهشی بر روی معتادین بیان نمود که بین انعطاف پذیری کنشی معتادین با افراد عادی تفاوت وجود دارد و معتاد‏ین انعطاف پذیری کنشی پایین تر‏ نسبت به افراد عادی دارند.
‏ خلف‏ ‏بیگی‏ (1391) ‏به گروه درمانی‏ ‏بر ادراک استرس و اضطراب افراد مبتلا به سوءمصرف مواد را در یک نمونه 30 نفری مورد‏ ‏بررسی‏ ‏قرار‏ ‏داد‏ ‏که‏ ‏نتایج‏ ‏این‏ ‏بررسی‏ ‏نشان‏ ‏داد، گروه درمانی باعث کاهش ادراک استرس و اضطراب افراد مبتلا به سوءمصرف مواد می گردد.
‏ ‏ ‏سجادی (1391) در پژوهشی به بررسی رابطه باورهای فراشناختی با تحریفات شناختی در ‏افراد مبتلا به سوءمصرف مواد ‏پرداخت. نتايج تحليل داده‌ها نشان داد كه بين باورهای فراشناختی با ‏تحریف های شناختی‏ همه یا هیچ، تعمیم اغراق آمیز، فیلتر‏ ‏ذهنی، بی توجهی به امر مثبت،‏ ‏نتیجه گیری شتاب زده، استدلال احساسی، درشت بینی و ریز بینی، تحریف باید و بهتر، بر چسب زدن و شخصی سازی‏ رابطه معناداری وجود دارد.
‏ ریاضی (1391) در پژوهشی بر روی 30 نفر به بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر مراحل تغییر بر تاب آوری و استرس بیماران وابسته به مواد افیونی پرداخت و نتایج نشان داد که، درمان مبتنی بر مراحل تغییر پس از 12 جلسه فشرده بروی افراد گروه آزمایش سبب کاهش استرس و افزایش تاب آوری بیماران وابسته به مواد افیونی شد و در نتیجه می توان گفت درمان مبتنی بر مراحل تغییر بر افزایش تاب آوری و کاهش میزان استرس بیماران وابسته به مواد افیونی اثربخش است.
‏ حسنی (1391) در پژوهشی به رابطه باورهای فراشناختی با سلامت روان در ‏افراد مبتلا به سوءمصرف مواد ‏در یک نمونه 200 نفری پرداخت و نتایج تحقیق نشان داد که بین ‏باور مثبت درباره نگرانی‏،‏ کنترل ناپذیری‏، اطمینان شناختی کم، نیاز به کنترل افکار و وقوف شناختی مصرف مواد با سلامت روان رابطه منفی معناداری وجود دارد و ‏باور مثبت درباره نگرانی‏،‏ کنترل ناپذیری‏، اطمینان شناختی کم، نیاز به کنترل افکار و وقوف شناختی میزان پایین سلامت روان را پیش بینی می کنند.

 
جزئیــات فایل
 • کد فایل 539052
 • دسته مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • نوع فایل تحقیق
 • تعداد مشاهده 138
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی .docx
 • تعداد صفحات 11
 • حجم فایل 0 بایت
 • امتیاز کاربران
  0