لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏آزمون سنجش اعتقادات دینی
‏معرفی آزمون
‏آزمون سنجش اعتقادات دینی توسط زارع و امینپور (1390)‏ براساس مبانی نظری حوزههای دینی و برای سنجش اعتقادات دینی افراد تهیه شد. از 26‏ سؤال تشکیل شده است و 3‏ عامل مشارکت دینی، پایبندی به اعتقادات دینی و رعایت مسایل شرعی را مورد سنجش قرار میدهد. پاسخهای هر سؤال براساس طیف لیکرت و به صورت 5‏ گزینهای (خیلی زیاد، زیاد، کم، خیلی کم و اصلاً) تهیه و تنظیم شده است. این آزمون را میتوان بر روی افرادی که به بلوغ عقلی و دینی رسیده باشند اجرا کرد.
‏اعتبار آزمون
‏با استفاده از روش آلفای کرونباخ اعتبار آزمون برای عامل اول 0/908‏، عامل دوم 0/826‏، عامل سوم 0/776‏ و کل آزمون 0/937‏ بهدست آمد (زارع و امینپور، .(1390
‏روایی آزمون
‏برای بررسی روایی آزمون از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد.
‏روایی محتوایی‏: به منظور بررسی روایی محتوایی آزمون، بعد از گردآوری منابع و متون مرتبط با حوزههای دینی و اعتقادات‏ ‏دینی و تدوین سؤالها و تأیید آنها توسط اساتید حوزه معارف اسلامی و بعد از حذف سؤالهای نامرتبط، 26‏ سؤال برای فرم نهایی آزمون باقی ماند.
‏روایی سازه‏: برای بررسی روایی سازه آزمون از روش تحلیل عاملی و از میان آن چرخش واریماکس استفاده شد. براین اساس به‏ ‏ترتیب بیشترین بار عاملی 3‏ عامل از آزمون استخراج و نامگذاری شدند.
‏عاملهای تشکیل دهنده آزمون اعتقادات دینی
‏عامل
‏نام عامل
‏تعداد سؤال
‏مقدار واریانس تبیین شده
‏سؤال
1
‏مشارکت دینی
11
22/141
1 -11

 
جزئیــات فایل
 • کد فایل 52622
 • دسته پرسشنامه
 • نوع فایل پرسشنامه
 • تعداد مشاهده 1423
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی .docx
 • تعداد صفحات 5
 • حجم فایل 21 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0