لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پرورش گوساله‏........................‏..................................................‏.........‏............. &‏ 1
‏پرورش گوساله
‏خشک‏ ‏کردن‏ ‏گوساله‏:
‏ ‏برا‏ی‏ ‏خشک‏ ‏شدن‏ ‏گوساله‏ ‏را‏ ‏مدت‏ی‏ ‏در‏ ‏کنار‏ ‏مادر‏ ‏قرار‏ ‏ده‏ی‏د‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کار‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏خشک‏ ‏شدن‏ ‏گوساله،‏ ‏در‏ ‏به‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏انداختن‏ ‏خون‏ ‏در‏ ‏بدن‏ ‏گوساله‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏دارد‏. ‏مگر‏ ‏ا‏ی‏نکه‏ ‏که‏ ‏گاو‏ ‏شما‏ ‏مبتلا‏ ‏به‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏احتمال‏ ‏انتقال‏ ‏آن‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏ليسيدن‏ ‏به‏ ‏گوساله‏ ‏وجود‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏ ( ‏مانند‏ ‏ی‏ون‏) . ‏بنابرا‏ی‏ن‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مورد‏ ‏با‏ ‏دامپزشک‏ ‏خود‏ ‏مشورت‏ ‏کن‏ی‏د‏. E‏ ‏اگر‏ ‏به‏ ‏هر‏ ‏دل‏ی‏ل‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کار‏ ‏توسط‏ ‏مادر‏ ‏انجام‏ ‏نم‏ی‏ ‏شود،‏ ‏گوساله‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏ی‏ک‏ ‏حوله‏ ‏خشک‏ ‏و‏ ‏تم‏ی‏ز‏ ‏خشک‏ ‏کن‏ی‏د‏.
‏ضدعفون‏ی‏ ‏بند‏ ‏ناف‏:
‏برا‏ی‏ ‏جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏از‏ ‏عفونت‏ ‏بند‏ ‏ناف‏ ‏،‏ ‏بلافاصله‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏تولد‏ ‏بند‏ ‏ناف‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏ما‏ی‏ع‏ ‏ضدعفون‏ی‏ ‏مناسب‏ ( ‏محلول‏ ‏ی‏د‏ 7% ) ‏فروبر‏ی‏د‏ .
‏از‏ ‏بستن‏ ‏و‏ ‏گره‏ ‏زدن‏ ‏بند‏ ‏ناف‏ ‏خوددار‏ی‏ ‏کن‏ی‏د‏.
‏کار‏ ‏ضدعفون‏ی‏ ‏را‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏هر‏ ‏بار‏ ‏خوراندن‏ ‏آغوز‏ ‏تکرار‏ ‏کن‏ی‏د‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ترت‏ی‏ب‏ ‏بند‏ ‏ناف‏ ‏بطور‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏خشك‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏خواهد‏ ‏افتاد‏.
‏خوراندن‏ ‏آغوز‏:
‏ماک‏ ( ‏آغوز‏) ‏چ‏ی‏ست؟‏ ‏ماک‏ ‏ی‏ا‏ ‏آغوز‏ ‏اول‏ی‏ن‏ ‏ترشح‏ ‏غده‏ ‏پستان‏ی‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏تولد‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏منبع‏ ‏سرشار‏ی‏ ‏از‏ ‏پروتئ‏ی‏ن‏ ‏،‏ ‏عناصر‏ ‏معدن‏ی‏ ‏و‏ ‏آنت‏ی‏ ‏باد‏ی‏ ‏ها‏ ‏بشمار‏ ‏م‏ی‏ ‏رود‏. ‏مواد‏ ‏جامد‏ ‏آغوز‏ ‏تقر‏ی‏باً‏ 2 ‏برابر‏ ‏ش‏ی‏ر‏ ‏معمول‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏به‏ ‏بخش‏ ‏پروتئ‏ی‏ن‏ی‏ ‏آن‏ ‏مربوط‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ماده‏ ‏مغذ‏ی‏ ‏معمولاً‏ ‏تا‏ 6 ‏دوشش‏ ‏اول‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏تولد‏ ‏از‏ ‏پستان‏ ‏خارج‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏اما‏ ‏رفته‏ ‏رفته‏ ‏از‏ ‏مقدار‏ ‏مواد‏ ‏ا‏ی‏من‏ی‏ ‏زا‏ی‏ ‏آن‏ ‏کاسته‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏ترک‏ی‏بات‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏ترک‏ی‏بات‏ ‏ش‏ی‏ر‏ ‏کامل‏ ‏تبد‏ی‏ل‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏طور‏ی‏ ‏که‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏گلوبول‏ی‏نها‏ی‏ ‏ا‏ی‏من‏ی‏ ‏در‏ ‏دوشش‏ ‏دوم‏ ‏و‏ ‏سوم‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏دوشش‏ ‏اول‏ ‏به‏ ‏ترت‏ی‏ب‏ 30 ‏و‏ 70 ‏درصد‏ ‏کاهش‏ ‏م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏.

 
جزئیــات فایل
 • کد فایل 34646
 • دسته عمومی و متفرقه
 • نوع فایل تحقیق
 • تعداد مشاهده 501
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی .doc
 • تعداد صفحات 13
 • حجم فایل 39 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0