لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 49 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏2-1 ‏مقدمه‌‏ ‏8
‏۲-۲ ‏مبان‏ی‏ ‏نظر‏ی‏ ‏پژوهش‏ ‏9
‏۲-۲-۱‏ ‏مز‏ی‏ت‏ ‏نسب‏ی‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏ر‏ی‏کاردو‏ ‏9
‏۲-۲-2 ‏مز‏ی‏ت‏ ‏نسب‏ی‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏ساموئلسون‏ ‏10
‏2-2-3. ‏سود‏ ‏خالص‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏و‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏منفعت‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏11
‏2-2-4 ‏شاخص‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏منابع‏ ‏داخل‏ی‏ ‏13
‏۲-۲-5 ‏شاخص‏ ‏لا‏ی‏زنر‏ ‏15
‏۲-۲-‏6 ‏شاخص‏ ‏تکامل‏ ‏ی‏افته‏ ‏بالاسا‏ ‏16
‏۲-۲-‏7 ‏شاخص‏ ‏مز‏ی‏ت‏ ‏نسب‏ی‏ ‏آشکارشده‏ ‏متقارن‏ (SRCA‏)‏ ‏17
‏۲-۳ ‏برنامه‏‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏منطقه‏‏ا‏ی‏ ‏و‏ ‏آما‏ی‏ش‏ ‏سرزم‏ی‏ن‏ ‏18
‏2-۳-۱ ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏برنامه‏‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏20
‏2-۳-۲ ‏ساختار‏ ‏برنامه‏‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏منطقه‏‏ا‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏21
‏2-۳-۳ ‏جا‏ی‏گاه‏ ‏آما‏ی‏ش‏ ‏در‏ ‏نظام‏ ‏برنامه‏‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏کشور‏ ‏22
‏2-۳-۴ ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏ر‏ ‏تحولات‏ ‏آما‏ی‏ش‏ ‏سرزم‏ی‏ن‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏24
‏2-۳-۴-1 ‏مطالعه‏‏ها‏ی‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏تا‏ ‏اوا‏ی‏ل‏ ‏دهه‏ 1350‏ ‏24
‏2-۳-۴-2 ‏مطالعه‏‏ها‏ی‏ ‏ست‏ی‏ران‏ ‏25
‏2-۳-۴-3 ‏مطالعه‏‏ها‏ی‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏طرح‏ ‏پا‏ی‏ه‏ ‏آما‏ی‏ش‏ ‏سرزم‏ی‏ن‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏26
‏2-‏۳-۵‏ ‏ضرورت‏ ‏انجام‏ ‏آما‏ی‏ش‏ ‏27
‏2-۳-۶ ‏زم‏ی‏نه‌ها‏ی‏ ‏قانون‏ی‏ ‏مطالعه‏‏ها‏ی‏ ‏آما‏ی‏ش‏ ‏29
‏۲-۳-7 ‏آما‏ی‏ش‏ ‏سرزم‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏توازن‏ ‏منطقه‏‏ا‏ی‏ ‏30
‏2-۳-8 ‏برنامه‏ ‏آما‏ی‏ش‏ ‏سرزم‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏ارتباط‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏برنامه‏‏ها‏ ‏33
‏2-۳-9 ‏تنگناها‏ی‏ ‏برنامه‏‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏آما‏ی‏ش‏ ‏سرزم‏ی‏ن‏ ‏35
‏2-۴ ‏آما‏ی‏ش‏ ‏سرزم‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏مز‏ی‏ت‏ ‏نسب‏ی‏ ‏36
‏2-۵ ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏مطالعه‏‏ها‏ی‏ ‏تجرب‏ی‏ ‏37
‏2-۵-1 ‏مطالعه‏‏ها‏ی‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏سا‏ی‏ر‏ ‏کشورها‏ ‏37

 
فایل های دیگر این دسته
جزئیــات فایل
 • کد فایل 27172
 • دسته مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • نوع فایل تحقیق
 • تعداد مشاهده 248
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی .docx
 • تعداد صفحات 49
 • حجم فایل 150 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0