تحقیق بررسی و معرفی دو الگوریتم مسیریابی در شبکه کابلی و شبیه سازی آنها با استفاده از شبیه ساز OPnet

تحقیق بررسی و معرفی دو الگوریتم مسیریابی در شبکه کابلی و شبیه سازی آنها با استفاده از شبیه ساز OPnet


دسته بندی: کامپیوتر

فرمت فایل دانلودی: .zip

فرمت فایل اصلی: doc


                                            

توضیحات:

پروژه آماده رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار با موضوع بررسی و معرفی دو الگوریتم مسیریابی در  شبکه کابلی و شبیه سازی آنها با استفاده از شبیه ساز OPnet، در قالب فایل word و در حجم 111 صفحه.

بخشی از متن:

شبکه های کامپیوتری، مجموعه ای از کامپیوترهای مستقل و متصل به یکدیگر هستند که با یکدیگر ارتباط داشته و تبادل اطلاعات می کنند. مستقل بودن کامپیوترها بدین معناست که هر کدام دارای واحدهای کنترلی-پردازشی مجزا بوده و نبود یکی بر دیگری تاثیر گذار نیست. متصل بودن کامپیوترها یعنی کامپیوترها از طریق یک رسانه مانند کابل، فیبر نوری، ماهواره ها و. .. به هم متصل می باشند. دو شرط فوق، شروط لازم برای ایجاد یک شبکه کامپیوتری می باشد؛ اما شرط کافی برای تشکیل یک شبکه کامپیوتری داشتن ارتباط و تبادل داده بین کامپیوترها است. 

برای شبکه سازی، حداقل به دو کامپیوتر نیاز است. در مورد تعداد بیشتری رایانه که به هم متصل هستند، عموما توابع پایه ای مشترکی دیده می شود. از این بابت برای آنکه شبکه ای به وظیفه اش عمل کند، سه نیاز اولیه بایستی فراهم گردد ...


فهرست مطالب

چکیده 

فصل اول- معرفی شبکه های کامپیوتری

1 – 1 مقدمه 

1 – 2 تاریخچه پیدایش شبکه 

1 – 3 تعریف شبکه 

1 – 4 هدف از ایجاد شبکه 

1 – 4 – 1 استفاده مشترک از منابع 

1 – 4 – 2 کاهش هزینه 

1 – 4 – 3 قابلیت اطمینان 

1 – 4 – 4 کاهش زمان 

1 – 4 – 5 قابلیت توسعه 

1 – 4 – 6 ارتباطات 

1 – 5 عوامل تاثیر گذار در طراحی شبکه 

1 – 6 مفهوم گره وایستگاه های کاری 

1 – 7 مدل های شبکه 

1 – 7 – 1 مدل شبکه نظیر به نظیر 

1 – 7 – 2 مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده 

1 – 7 – 3 مدل شبکه سرویس دهنده / سرویس گیرنده 

1 – 8 اجزا ء شبکه 

1 – 8 – 1 کارت واسط شبکه 

1 – 8 – 2 رسانه انتقال 10

1 – 8 – 3 سیستم عامل شبکه 

1 – 9 انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی 

1 – 9 – 1 شبکه محلی 

1 – 9 – 2 شبکه گسترده 

1 – 10 ریخت شناسی شبکه 

1– 10 – 1 توپولوژی ستاره ای 

1 – 10 – 2 توپولوژی حلقوی 

1 – 10 – 3 توپولوژی اتوبوسی 

1 – 10 – 4 توپولوژی توری 

1 – 10 – 5 توپولوژی درختی 

1 – 10 – 6 توپولوژی ترکیبی 

1 – 11 چگونه می توان شبکه های امن کامپیوتری ایجاد نمود و خواص این نوع شبکه ها چیست؟ 

1 – 11 – 1 نرم افزارهای گمراه کننده 

1 – 11 – 2 رمزگذاری 

1 – 12 پروتکل 

1 – 12 – 1 پروتکل های شبکه 

1 – 12 – 2 پروتکل سیستم ورودی وخروجی پایه شبکه 

1 – 13 مدل OSI 

1 – 13 – 1 لایه فیزیکی 

1 – 13 – 2 لایه پیوند ها 

1 – 13 – 3 لایه شبکه 

1 – 13 – 4 لایه انتقال 

1 – 13 – 5 لایه اجلاس 

1 – 13 – 6 لایه نمایش 

1 – 13 – 7 لایه کاربرد 

1 – 14 ابزارهای اتصال دهنده شبکه 

1 – 14 – 1 کنترل کننده ها 

1 – 14 – 2 هاب ها 

1 – 14 – 3 مسیر یاب ها 

1 – 14 – 4 دروازه ها 

1 – 14 – 5 پل ها 

1 – 14 – 6 سوئیچ ها 

فصل دوم- معرفی و تشریح مسیریاب ها

2 – 1 مقدمه 

2 – 2 تفاوت یک سوییچ لایه 3 با یک مسیریاب معمولی: 

2 – 3 پروتکل های INTERIOR و EXTERIOR : 

2 – 4 دیدگاههای الگوریتم های مسیریابی: 

2 – 4 – 1 ازدیدگاه روش تصمیم گیری و میزان هوشمندی الگوریتم 

2 – 4 – 2 از دیدگاه چگونگی جمع آوری و پردازش اطلاعات زیر ساختار اتباطی شبکه 

2 – 5 انواع پروتکل: 

2 – 5 – 1 انواع پروتکل Routed:

2 – 5 – 2 انواع پروتکل Routing : 

2 – 6 CLASSFUL ROUTING: 

2 – 7 CLASSLESS ROUTING: 

2 – 8 پروتکل های IP Distance Vector : 

2 – 9 عملکرد پروتکل های Distance Vector : 

2 – 10 پروتکل های IP Link State: 

فصل سوم- معرفی و بررسی پروتکل OSPF

3 – 1 پروتکل OSPF 

3 – 2 مقایسه پروتکل OSPF با پروتکل RIP 

3 – 3 سلسله مراتب تعیین شده برای نواحی در پروتکل OSPF 

3 – 4 وضعیت های اتصال 

3 – 5 خصوصیات یک شبکه OSPF 

3 – 6 ID مسیریاب OSPF 

3 – 7 همسایه یابی OSPF 

3 – 8 بررسی عملکرد OSPF 

3 – 9 تایمرهای OSPF 

3 – 10 انواع شبکه های تعریف شده در OSPF 

3 – 10 – 1 برقراری رابطه مجاورت در اتصالات point-to-point : 

3 – 10 – 2 برقراری رابطه مجاورت در اتصالات Broadcast: 

3 – 10 – 3 برقراری رابطه مجاورت در شبکه های NBMA: 

3 – 11 پیکربندی OSPF در شبکه های Frame Relay 

3 – 11 - 1 توپولوژی STAR: 

3 – 11- 2 توپولوژی full-mesh 

3 – 11 – 3 توپولوژی partial-mesh 

3 – 12 انواع روترهای OSPF 

3 – 13 انواع پیام در پروتکل OSPF 

3 -14 انواع OSPF Authentication 

3 – 15 کاربرد Ipv6 در پروتکل OSPF 

3 – 16 عملکرد OSPF در شبکه های IPv6: 

3 – 17 مقایسه OSPF V2 و OSPF V3 

3 – 18 تفاوت های عمده پروتکل های OSPF v2 و OSPF v3 به شرح زیر است: 

فصل چهارم- شبیه سازی پروتکل ها

4 – 1 معرفی چند شبیه ساز 

4 – 1 – 1 Packet Tracer 

4 – 1 – 2 Boson NetSim 

4 – 1 – 3 NS2 

4 – 1 – 4 OPNET 

4 – 6 فراخوانی فایل های پیکربندی Deviceها 

4 – 2 دلیل انتخاب شبیه ساز OPNET 

4 – 3 شبیه سازی 

4 – 4 نتایج بدست آمده از شبیه سازی 

فصل پنجم- مقایسه و نتیجه گیری

نتیجه گیری 

منابع

فهرست اشکال و نمودارها

شکل 1- 1: شمایی از یک شبکه کامپیوتری 

1 – 2: شمایی از یک مدل شبکه نظیر به نظیر 

1 – 3: شمایی از یک مدل شبکه سرویس دهنده/سرویس گیرنده 

1 – 4: شمایی از یک توپولوژی ستاره ای 

1 – 5: شمایی از یک توپولوژی حلقوی 

1 – 6: نمایی از یک توپولوژی اتوبوسی 

1 – 7: نمایی از یک توپولوژی توری 

1 – 8: نمایی از یک توپولوژی درختی 

1 – 9: هفت لایه OSI 

1 – 10: یک نوع کنترل کننده 

1 – 11: یک نوع هاب 

1 – 12: شمایی از سوئیچ ها 

جدول 2 – 1: انواع پروتکل ها براساس دیدگاههای مختلف 

4 – 1: نمای کلی Packet Tracer 

4 – 2: نمای کلی محیط Boson NetSim 

4 – 3: نمایی از OPNET 

4 – 4 نمایی از ویرایشگر گره و پروسه 

4 – 5 نمایی از ویرایشگر گره و پروسه 

4 – 7: نمای کلی OPNET 

4 – 8: شمایی از توپولوژی سناریو 

4 – 9: نمایی از Application سناریو 

4 – 10 نمایی از تنظیمات پیکر بندی Application Config 

4 – 11: نمایی از تنظیمات پیکربندی Profile Config 

4 – 12: شمایی از تنظیمات Failure Recovery 

4 – 13: نمایی از اضافه کردن پروتکل OSPF 

4 – 14: شمایی از تنظیمات پارامترها و متریک های اندازه گیری 

4 – 15: نمایی از تنظیمات Configure DES 

4 – 16: نمایی از لیست پارامترها و متریک های اندازه گیری 

نمودار 1: میانگین ترافیک مسیریاب فرستاده شده برای پروتکلهای RIP و OSPF 

نمودار 2: میانگین تاخیر پروتکل OSPF و RIP 

نمودار 3: میانگین ترافیک کاهش یافته پروتکل OSPF و RIP

فایل دانلودی فشرده و با فرمت zip است. ابتدا فایل را با نرم افزار "winrar" از حالت فشرده خارج نمایید. 

فایل word و قابل ویرایش

نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

captcha

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

لوکس فایل | فروشگاه ساز رایگان فروش فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید