بيماريهاي انگلي نوپديد و بازپديد
مقدمه
تاکنون حدود 1415 ارگانيسم عفونی شناخته شده اند که می توانند انسان را آلوده کنند. از ميان آنها 217 ويروس و پريون، 538 باکتری و ريکتزيا، 307 قارچ، 66 تک ياخته و 287 کرم هستند.
868 عدد (61%) از اين ارگانيسم ها زئونوز هستند و 175 گونه پاتوژن مرتبط با بيماری هايی هستند که امروزه نوپديد ناميده می شوند.
از بين اين پاتوژن های نوپديد 132 ارگانيسم (75%) زئونوز بوده، يعنی پاتوژن های زئونوز 2 برابر بيشتر از انواع غير زئونوز مرتبط با بيماری های نوپديد هستند.
بيماری های انگلی نوپديد کاذب Psudo-emergent parasitoses
به بيماری هايی اطلاق می شود که فراوانی افزايش يافته آنها در انسان عمدتا“ به علت تکامل ابزارهای تشخيصی است.
به بيماری هايی اطلاق می شود که اخيرا“ شواهدی بر افزايش انسيدانس آنها حاصل شده و يا دلائلی مبنی بر افزايش انسيدانس آنها در آينده نزديک وجود دارد.
Zoonotic transmission
Anthroponotic transmission
فایل دانلودی حاوی فایل پاورپوینت است
جزئیــات فایل
 • کد فایل 133798
 • دسته علوم پزشکی
 • نوع فایل پاورپوینت
 • تعداد مشاهده 90
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی ppt
 • تعداد صفحات 67
 • حجم فایل 3.8 مگابایت
 • امتیاز کاربران
  0