سرگرمی جدید ایلان ماسک، کار گذاشتن تراشه در مغز انسان!

زومیت : نورالینک در بیانیه ای می گوید تاییدیه ی سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) را برای اولین مطالعه ی بالینی روی انسان دریافت کرده. این شرکت که تحت مالکیت ایلان ماسک قرار دارد، تراشه ی مغز-کامپیوتر می سازد. اگر ادعای نورالینک حقیقت داشته باشد، به زودی شاهد کاشت تراشه های این شرکت در مغز انسان خواهیم بود.

نورالینک، شرکت تحت مالکیت ایلان ماسک، از دریافت تاییدیه ی سازمان غذا و داروی امریکا برای کاشت تراشه در مغز انسان خبر داده است. نورالینک در بیانیه ای می گوید تاییدیه ی سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) را برای اولین مطالعه ی بالینی روی انسان دریافت کرده. این شرکت که تحت مالکیت ایلان ماسک قرار دارد، تراشه ی مغز-کامپیوتر می سازد. اگر ادعای نورالینک حقیقت داشته باشد، به زودی شاهد کاشت تراشه های این شرکت در مغز انسان خواهیم بود.
فایل های دیگر این دسته
جزئیــات فایل
فروشنده فایل
آخرین فایل های فروشنده:
نمایش بیشتر