چت جی پی تی

 ChatGPT چت جی پی تی یک مدل زبان پیشرفته هوش مصنوعی است که می تواند با کاربر مکالمه داشته باشد، به سوالات پاسخ دهد، پیشنهاداتی ارایه دهد و کارهای مربوط به زبان را انجام دهد

 

واضح و مشخص سوال کنید

یکی از مهم ترین جنبه های سوال پرسیدن از Chat GPT واضح و مشخص بودن سوال است. ابهام یا مشخص نبودن سوالات می تواند منجر به پاسخ های نادرست یا نامربوط شود. سعی کنید تا جایی که ممکن است زمینه و اطلاعات ارایه دهید و از استفاده از ضمایر یا اصطلاحات مبهم بدون زمینه کافی در هنگام ایجاد سوال خودداری کنید.

سوالات پیچیده را تجزیه کنید اگر سوالی پیچیده یا چندقسمتی دارید، ان را به بخش های کوچک تر و قابل مدیریت تقسیم کنید. ما می خواهیم Chat GPT روی یک جنبه در یک زمان تمرکز کند و در نتیجه پاسخ های جزیی تر و دقیق تری داشته باشد
جزئیــات فایل
فروشنده فایل
آخرین فایل های فروشنده:
نمایش بیشتر