توضیحات متن

توجه :
کاربرانی که در لوکس فایل آپلود فایل انجام میدهند جهت فروش بیشتر فایلها حتما بصورت زیر توضیحات یک فایل را وارد کنند زیرا هرچقدر توضیحات کامل و دقیق باشد مشتری فایلهای شمارو بیشتر خرید میکندبرای فایلهای word یا pdf :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 111 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 
‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازی،اسباب بازی،کودکان پیش دبستانی
‏فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
‏ ‏بازی
‏ تعریف بازی
‏ اهداف بازی
‏ طبقه بندی بازی
‏ طبقه بندی پیاژه
‏ بازیهای حسی ‏–‏ حرکتی
‏ بازیهای نمادین
‏ بازیهای با قاعده
‏ بازی ازنظر چگونگی اجرا
‏ انواع بازی
‏ عوامل موثر در بازی
‏ رابطه جنسیت و بازیهای کودکان
‏ رابطه سن و بازیهایکودکان
‏ رابطه هوش و بازیهای کودکان
‏ تأثیر همبازیها بر بازیها
‏ نقش اطرافیان در بازیهای کودکان
‏ تأثیر موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده بر بازیهای کودکان
‏ تأثیر محیط زندگی بر بازیهای کودکان
‏ نقش فضای بازی در بازیهای کودکان
‏ تاثیر تلویزیون بر بازیهای کودکان
‏ اسباب بازی
‏ اسباب بازی چیست؟
‏ تاثیر نوع اسباب بازی در بازیهای کودکان
‏ انواع اسباب بازی
‏ ویژگیهای اصولی و کلی یک اسباب بازی مطلوب
‏ نمونه هایی از اسبا بازیها
‏ عروسکها
‏ قطعه های خانه سازی
‏ نقاشی
‏ کتاب
‏ تعریف اضطراب
‏ علائم اضطراب
‏ ترس
‏ راههای مبارزه با ترس در کودکان
‏ نگرانی
‏ چگونگی ادراک درد در کودکان
‏ معیارهای سنجش درد
‏ بستری شدن
‏ آمادگی برای بستری شدن
‏ عکس العمل کودکان به بیماری و بستری شدن
‏ عکس العمل و نقش والدین به بیماری و بستری شدن
‏ عوارض بستری شدن
‏ نکات مثبت بستری شدن
‏ محیط بیمارستان
‏ نقش پرستاران در کاهش اضطراب کودکان بیمار و والدینشان
‏ کودک بستری و بازی
‏ بازی درمانی
‏ وسائل بازی مناسب
‏ مروری بر مطالعات انجام شده
‏فصل دوم
‏ادبیات و پیشینه تحقیق
‏ بازی
‏ ‏بازی خود مدرسه بزرگی است که کودک در آن تربیت می شود و از تمام جهت، برای زندگی آماده می گردد و همه نیروهای بدنی، عاطفی و اجتماعی او رشد و پرورش می یابند. به عبارت دیگر، بازی وسیله ای است که کودک خود را با آن تربیت می کند، و بی شک این تربیت، بهترین و مفیدترین انواع تربیت
‏است (شعاری نژاد، 1385). روان شناس معروف کودک به نام گزل‏ ‏ . Gesel
‏ و ایلگ‏ ‏ . Ilg
‏ این گونه بیان داشته اند « بازیهای کاملاً جذاب برای رشد کامل عقلی ضروری به نظر می رسد. » (سلمان، 1371)
‏ کودکی که از بازی می گریزد هرگز رشد سالم ندارد و از لحاظ روانی بیمار است و باید فوراً به درمان او پرداخت. به عقیده وولورث‏ ‏ . Wood wort
‏ حتی تخیل کودک، نوعی بازی است و می توان گفت : بازی معمولاً اگر دائماً هم نباشد ‏–‏ شامل عامل تخیل و اختراع است. (شعاری نژاد، 1385).
‏ در واقع، بازی به کودک کمک می کند تا دنیایی که در آن زندگی می کند، بشناسد، بفهمد و کنترل کند. کودک به هنگام بازی، درباره خودش، دیگران با آنها مطالب و مهارتهایی را یاد می گیرد.
‏ میزان تواناییهای خود را با دیگران مقایسه می کند و بدین ترتیب مفهومی روشن تر واقع گرایانه تر از خود به دست می آورند.
‏ از طریق بازی است که کودک ارزشهای اجتماعی جامعه ای را که بدان تعلق دارد کشف می کند در نهایت به سازگاری کودک با محی اجتماعی اش کمک می کند. در واقع بازی پیش تمرینی است سودمند، جهت آماده شدن برای زندگانی (شریفیان ، 1380).
‏ ‏تعریف بازی
‏ ‏ در فرهنگ جامع روان شناسی بازی را این گونه تعریف کرده اند. بازی، فعالیتی که به طور کلی برای تفریح و سرگرمی صورت می گیرد (پورافکاری، 1384).


برای فایلهای پاورپوینت  :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید ها : 111 اسلاید 

 قسمتی از متن powerpoint :

‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازی،اسباب بازی،کودکان پیش دبستانی
‏فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
‏ ‏بازی
‏ تعریف بازی
‏ اهداف بازی
‏ طبقه بندی بازی
‏ طبقه بندی پیاژه
‏ بازیهای حسی ‏–‏ حرکتی
‏ بازیهای نمادین
‏ بازیهای با قاعده
‏ بازی ازنظر چگونگی اجرا
‏ انواع بازی
‏ عوامل موثر در بازی
‏ رابطه جنسیت و بازیهای کودکان
‏ رابطه سن و بازیهایکودکان
‏ رابطه هوش و بازیهای کودکان
‏ تأثیر همبازیها بر بازیها
‏ نقش اطرافیان در بازیهای کودکان
‏ تأثیر موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده بر بازیهای کودکان
‏ تأثیر محیط زندگی بر بازیهای کودکان
‏ نقش فضای بازی در بازیهای کودکان
‏ تاثیر تلویزیون بر بازیهای کودکان
‏ اسباب بازی
‏ اسباب بازی چیست؟
‏ تاثیر نوع اسباب بازی در بازیهای کودکان
‏ انواع اسباب بازی
‏ ویژگیهای اصولی و کلی یک اسباب بازی مطلوب
‏ نمونه هایی از اسبا بازیها
‏ عروسکها
‏ قطعه های خانه سازی
‏ نقاشی
‏ کتاب
‏ تعریف اضطراب
‏ علائم اضطراب
‏ ترس
‏ راههای مبارزه با ترس در کودکان
‏ نگرانی
‏ چگونگی ادراک درد در کودکان
‏ معیارهای سنجش درد
‏ بستری شدن
‏ آمادگی برای بستری شدن
‏ عکس العمل کودکان به بیماری و بستری شدن
‏ عکس العمل و نقش والدین به بیماری و بستری شدن
‏ عوارض بستری شدن
‏ نکات مثبت بستری شدن
‏ محیط بیمارستان
‏ نقش پرستاران در کاهش اضطراب کودکان بیمار و والدینشان
‏ کودک بستری و بازی
‏ بازی درمانی
‏ وسائل بازی مناسب
‏ مروری بر مطالعات انجام شده
‏فصل دوم
‏ادبیات و پیشینه تحقیق
‏ بازی
‏ ‏بازی خود مدرسه بزرگی است که کودک در آن تربیت می شود و از تمام جهت، برای زندگی آماده می گردد و همه نیروهای بدنی، عاطفی و اجتماعی او رشد و پرورش می یابند. به عبارت دیگر، بازی وسیله ای است که کودک خود را با آن تربیت می کند، و بی شک این تربیت، بهترین و مفیدترین انواع تربیت
‏است (شعاری نژاد، 1385). روان شناس معروف کودک به نام گزل‏ ‏ . Gesel
‏ و ایلگ‏ ‏ . Ilg
‏ این گونه بیان داشته اند « بازیهای کاملاً جذاب برای رشد کامل عقلی ضروری به نظر می رسد. » (سلمان، 1371)
‏ کودکی که از بازی می گریزد هرگز رشد سالم ندارد و از لحاظ روانی بیمار است و باید فوراً به درمان او پرداخت. به عقیده وولورث‏ ‏ . Wood wort
‏ حتی تخیل کودک، نوعی بازی است و می توان گفت : بازی معمولاً اگر دائماً هم نباشد ‏–‏ شامل عامل تخیل و اختراع است. (شعاری نژاد، 1385).
‏ در واقع، بازی به کودک کمک می کند تا دنیایی که در آن زندگی می کند، بشناسد، بفهمد و کنترل کند. کودک به هنگام بازی، درباره خودش، دیگران با آنها مطالب و مهارتهایی را یاد می گیرد.
‏ میزان تواناییهای خود را با دیگران مقایسه می کند و بدین ترتیب مفهومی روشن تر واقع گرایانه تر از خود به دست می آورند.
‏ از طریق بازی است که کودک ارزشهای اجتماعی جامعه ای را که بدان تعلق دارد کشف می کند در نهایت به سازگاری کودک با محی اجتماعی اش کمک می کند. در واقع بازی پیش تمرینی است سودمند، جهت آماده شدن برای زندگانی (شریفیان ، 1380).
‏ ‏تعریف بازی
‏ ‏ در فرهنگ جامع روان شناسی بازی را این گونه تعریف کرده اند. بازی، فعالیتی که به طور کلی برای تفریح و سرگرمی صورت می گیرد (پورافکاری، 1384).