• جدول طرح درس سالانه تاریخ پایه چهارم ابتدایی

  جدول طرح درس سالانه تاریخ پایه چهارم ابتدایی

  جدول طرح درس سالانه تاریخ پایه چهارم ابتدایی - ‏جدول طرح درس سالانه ‏تاریخ ‏سال تحصیلی 94-93 ‏ ‏استان:‏ تهران‏ ‏ ‏ ‏ ‏ شهرستان : ‏تهران ‏ ‏ ‏ ‏ ...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  13٬142 تومان
  مشاهده فایل
 • جدول طرح درس سالانه جغرافی پایه چهارم ابتدایی

  جدول طرح درس سالانه جغرافی پایه چهارم ابتدایی

  جدول طرح درس سالانه جغرافی پایه چهارم ابتدایی - ‏ ‏جدول طرح درس سالانه جغرافی ‏سال تحصیلی 94-93 ‏ ‏استان:‏ تهران‏ ‏ ‏ شهرستان : ‏تهران ‏ ‏ ‏ ‏ ‏...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  13٬142 تومان
  مشاهده فایل
 • جدول طرح درس سالانه مدنی پایه چهارم ابتدایی

  جدول طرح درس سالانه مدنی پایه چهارم ابتدایی

  جدول طرح درس سالانه مدنی پایه چهارم ابتدایی - ‏جدول طرح درس سالانه ‏مدنی ‏سال تحصیلی 94-93 ‏ ‏استان:‏ تهران‏ ‏ ‏ ‏ ‏ شهرستان : ‏تهران ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  13٬142 تومان
  مشاهده فایل
 • جدول طرح درس سالانه هنر پایه چهارم ابتدایی

  جدول طرح درس سالانه هنر پایه چهارم ابتدایی

  جدول طرح درس سالانه هنر پایه چهارم ابتدایی - ‏جدول طرح درس سالانه ‏هنر ‏سال تحصیلی 94-93 ‏ ‏استان:‏ تهران‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ شهرستان : ‏تهران ‏ ‏ ‏ ‏ ...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  13٬142 تومان
  مشاهده فایل
 • جدول طرح درس سالانه ریاضی پایه چهارم ابتدایی

  جدول طرح درس سالانه ریاضی پایه چهارم ابتدایی

  جدول طرح درس سالانه ریاضی پایه چهارم ابتدایی - ‏جدول طرح درس سالانه ‏ریاضی ‏سال تحصیلی 94-93 ‏ ‏استان:‏ تهران‏ ‏ ‏ ‏ ‏ شهرستان : ‏تهران ‏ ‏ ‏ ‏ ...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  18٬530 تومان
  مشاهده فایل
 • طرح درس روزانه اجتماعی پایه چهارم

  طرح درس روزانه اجتماعی پایه چهارم

  طرح درس روزانه اجتماعی پایه چهارم - ‏بسمه تعالی ‏مشخصات ‏نام معلم راهنما: ‏نام دانشجو معلم: ‏پایه تحصیلی:‏ چهارم ‏ نام مدرسه: ‏درس جلسه:‏ ‏سوم ‏...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  13٬142 تومان
  مشاهده فایل
 • طرح درس روزانه اجتماعی پایه سوم

  طرح درس روزانه اجتماعی پایه سوم

  طرح درس روزانه اجتماعی پایه سوم - ‏نام درس: خانه ها با هم تفاوت دارند‏ ‏مدت جلسه‏:30: ‏ تعداد شاگردان:: ‏ پایه سوم‏ ‏ ‏ ‏ ‏مشخصات کلی ‏شناخت ان...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  13٬142 تومان
  مشاهده فایل
 • طرح درس روزانه بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی

  طرح درس روزانه بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی

  طرح درس روزانه بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی - ‏ ‏طرح درس روزانه ‏نام درس : بخوانيم بنوي‏سيم ‏ شماره ي درس : درس اول عنوان درس : خداي مهربان پاي...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  13٬142 تومان
  مشاهده فایل
 • طرح درس روزانه علوم چهارم

  طرح درس روزانه علوم چهارم

  طرح درس روزانه علوم چهارم - 1 ‏مشخصات‏ ‏كلي‏ : ‏عنوان‏ ‏درس‏ : ‏آهنربا‏ ‏روش‏ ‏تدريس‏ :‏ ‏پژوهش‏ ‏آموزي‏ ‏كلاس‏ : ‏چهارم‏ ‏ابتدايي‏ ‏هدف‏ ‏كلي‏...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  13٬142 تومان
  مشاهده فایل
 • طرح درس روزانه فارسی پایه ششم ابتدایی

  طرح درس روزانه فارسی پایه ششم ابتدایی

  طرح درس روزانه فارسی پایه ششم ابتدایی - ‏مشخصات کلی ‏نام درس: ‏فارسی‏ ‏ ‏ ‏موضوع درس:‏ پنجره های شناخت‏ ‏ ‏ ‏مقطع:‏ ‏ابتدایی ‏پایه:‏ششم‏ ‏جنسیت:...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  13٬142 تومان
  مشاهده فایل
 • طرح درس روزانه علوم پنجم

  طرح درس روزانه علوم پنجم

  طرح درس روزانه علوم پنجم - 2 ‏درس: ‏علوم ‏پایه : ‏پنجم ‏دبستان ‏سال تحصیلی ‏فعالیت های تکلمیلی ‏روش ارزش یابی پیش نهادی ‏وسایل کمک آموزشی ‏هدف...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  23٬530 تومان
  مشاهده فایل
 • طرح درس روزانه ورزش اول ابتدایی

  طرح درس روزانه ورزش اول ابتدایی

  طرح درس روزانه ورزش اول ابتدایی - 1 ‏طرح درس (درس تربیت بدنی) کاری از: محمدرضا گلستانی ‏مقطع تحصیلی: اول‏ ابتدایی ‏وسایل مورد نیاز: 8 حلقه هولا ...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  13٬142 تومان
  مشاهده فایل
 • طرح درس سالانه ـــ ریاضی پنجم

  طرح درس سالانه ـــ ریاضی پنجم

  طرح درس سالانه ـــ ریاضی پنجم - ‏مشخصات : ‏بهمن‏ خانی ‏شکراب‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏" طرح درس سالانه "‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏پایه ‏: پنجم ابتدایی ‏ ‏ ‏نام مدرسه : ‏شه...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  13٬142 تومان
  مشاهده فایل
 • طرح درس سالانه تاریخ پایه پنجم ابتدایی

  طرح درس سالانه تاریخ پایه پنجم ابتدایی

  طرح درس سالانه تاریخ پایه پنجم ابتدایی - ‏. ‏سال تحصیلی:‏94-93 ‏پایه:‏ ‏پنجم ‏نام درس:‏ ‏تاریخ ‏نام آموزشگاه:‏ ‏نیایش پاقلات ‏نام ‏آموزگار:‏ ‏م...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  13٬142 تومان
  مشاهده فایل
 • طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم ابتدایی

  طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم ابتدایی

  طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم ابتدایی - ‏............... ‏سال تحصیلی:‏94-93 ‏پایه:‏ پنجم ابتدایی ‏نام درس:‏ ‏بنویسیم ‏نام آموزشگاه:‏ ‏نیایش پ...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  13٬142 تومان
  مشاهده فایل
 • طرح درس سالانه جغرافی پایه پنجم ابتدایی

  طرح درس سالانه جغرافی پایه پنجم ابتدایی

  طرح درس سالانه جغرافی پایه پنجم ابتدایی - ‏. ‏سال تحصیلی:‏94-93 ‏پایه:‏ ‏پنجم ‏نام درس:‏جغرافی ‏نام آموزشگاه:‏ ‏نیایش پاقلات ‏نام ‏آموزگار:‏ ‏م...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  13٬142 تومان
  مشاهده فایل
 • طرح درس ریاضیات اول ابتدایی طرح درس سالانه

  طرح درس ریاضیات اول ابتدایی طرح درس سالانه

  طرح درس ریاضیات اول ابتدایی طرح درس سالانه - 1 ‏زنگ اول ‏زنگ دوم ‏زنگ سوم ‏زنگ چهارم ‏زنگ پنجم ‏شنبه ‏قرآن ‏ریاضی ‏فارسی ‏فارسی ‏هنر ‏یکشنبه ‏فا...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  35٬563 تومان
  مشاهده فایل
 • طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی

  طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی

  طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی - ‏درس‏:‏ ‏علوم ‏هدف کلی آموزش: ‏ پایه ‏: ‏سوم‏ ‏ سال تحصیل‏ی 94-95 ‏ فعالیت های تکلمیلی ‏ هدف کلی هر جلسه ‏ ‏مو...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  13٬142 تومان
  مشاهده فایل
 • طرح درس سالانه علوم پنجم

  طرح درس سالانه علوم پنجم

  طرح درس سالانه علوم پنجم - ‏طراحی آموزشی درس علوم پایه ی پنجم‏ ابتدایی ‏باسمه تعالی ‏اداره کل آموزش وپرورش استان گلستان ‏مدیریت آموزش وپرورش شهر...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  18٬142 تومان
  مشاهده فایل
 • طرح درس سالانه علوم پایه پنجم ابتدایی

  طرح درس سالانه علوم پایه پنجم ابتدایی

  طرح درس سالانه علوم پایه پنجم ابتدایی - ‏............... ‏سال تحصیلی:‏94-93 ‏پایه:‏ پنجم ابتدایی ‏نام درس:‏ ‏علوم تجربی ‏نام آموزشگاه:‏ ‏نیایش پ...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  13٬142 تومان
  مشاهده فایل
تبلیغات
جدیدترین فایل ها