• تحقیق درمورد يكا و وزن

  تحقیق درمورد يكا و وزن

  به نام خدا عنوان فایل : تحقیق درمورد يكا و وزن تعداد صفحات فایل: 55 قسمتی از متن فایل: يكا و وزن در كتاب زيباي ((راه هاي نو در علم)) نوشته آ.اس. ادينگتون، فيزيك دان و فيلسوف بزرگ انگليسي، چنين مي خوانيم: “اگر اخبار قديمي را باور كنيم، مي گو...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  17٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • شهید مطهری

  شهید مطهری

  زندگی نامه شهید مطهری

  دسته بندی فایل: تحقیق
  10٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • عنوان درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی موضوع جمع

  عنوان درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی موضوع جمع

  عنوان درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی موضوع جمع - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏اداره ک...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  56٬690 تومان
  مشاهده فایل
 • عنوان درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی راه های دفاع بدن

  عنوان درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی راه های دفاع بدن

  عنوان درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی راه های دفاع بدن - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏اداره...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  62٬336 تومان
  مشاهده فایل
 • عنوان درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند

  عنوان درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند

  عنوان درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏.....

  دسته بندی فایل: تحقیق
  62٬336 تومان
  مشاهده فایل
 • عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت

  عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت

  عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏..............

  دسته بندی فایل: تحقیق
  62٬336 تومان
  مشاهده فایل
 • عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم درس صبح روز بعد

  عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم درس صبح روز بعد

  عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم درس صبح روز بعد - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏ادا...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  62٬336 تومان
  مشاهده فایل
 • عنوان درس پژوهی پایه اول دبستان زمین خانه سنگی ما

  عنوان درس پژوهی پایه اول دبستان زمین خانه سنگی ما

  عنوان درس پژوهی پایه اول دبستان زمین خانه سنگی ما - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏اداره ...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  62٬336 تومان
  مشاهده فایل
 • عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد

  عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد

  عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏....

  دسته بندی فایل: تحقیق
  62٬336 تومان
  مشاهده فایل
 • عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی انسان نخستین

  عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی انسان نخستین

  عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی انسان نخستین - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........

  دسته بندی فایل: تحقیق
  62٬336 تومان
  مشاهده فایل
 • عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ناهمواریهای ایران

  عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ناهمواریهای ایران

  عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ناهمواریهای ایران - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏.........

  دسته بندی فایل: تحقیق
  56٬690 تومان
  مشاهده فایل
 • عنوان درس پژوهیعلوم پنجم ابتدایی تاریخچه زمین و خاک زندگی بخش

  عنوان درس پژوهیعلوم پنجم ابتدایی تاریخچه زمین و خاک زندگی بخش

  عنوان درس پژوهیعلوم پنجم ابتدایی تاریخچه زمین و خاک زندگی بخش - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏..........

  دسته بندی فایل: تحقیق
  62٬336 تومان
  مشاهده فایل
 • عنوان درس پژوهیعلوم پنجم ابتدایی زمین لرزه

  عنوان درس پژوهیعلوم پنجم ابتدایی زمین لرزه

  عنوان درس پژوهیعلوم پنجم ابتدایی زمین لرزه - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏اداره کل آموز...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  62٬336 تومان
  مشاهده فایل
 • عنوان درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی سرودی برای پاکی

  عنوان درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی سرودی برای پاکی

  عنوان درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی سرودی برای پاکی - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏ادا...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  62٬336 تومان
  مشاهده فایل
 • عنوان درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس بخوانیم

  عنوان درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس بخوانیم

  عنوان درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس بخوانیم - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏اداره کل آ...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  56٬690 تومان
  مشاهده فایل
 • عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی جهت های جغرافیایی

  عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی جهت های جغرافیایی

  عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی جهت های جغرافیایی - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏.........

  دسته بندی فایل: تحقیق
  62٬336 تومان
  مشاهده فایل
 • عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث پیامبر

  عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث پیامبر

  عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث پیامبر - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏ا...

  دسته بندی فایل: تحقیق
  45٬200 تومان
  مشاهده فایل
 • ورزش رزمی ووشو

  ورزش رزمی ووشو

  ورزش رزمی ووشو

  دسته بندی فایل: تحقیق
  8٬000 تومان
  مشاهده فایل
 • پاورپوینت آتش نشان

  پاورپوینت آتش نشان

  پاورپوینت آتش نشان

  دسته بندی فایل: تحقیق
  19٬500 تومان
  مشاهده فایل
 • منابع آب

  منابع آب

  آبشناسی دارای دوشاخه است: آبهای سطحی Surface Water (Hydrology) آبهای زیرزمینی Groundwater (Hydrogeology)

  دسته بندی فایل: تحقیق
  11٬000 تومان
  مشاهده فایل
تبلیغات
فروش 7 برابری برای فروشندگان و بازاریابان در لوکس فایل
جدیدترین فایل ها