لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏مارها را بهتر بشناس‏ی‏م
Water Snake
‏از‏ انواع مارها‏یی‏ که در بستر رودخانه زندگ‏ی‏ م‏ی‏کنند
‏مارها‏ موجودات‏ی‏ مرموز هستند و با وجود آنکه اغلب مردم از آنها وحشت دارند از پر طرفدارتر‏ی‏ن‏ جانداران‏ی‏ م‏ی‏ باشند که م‏ی‏ خواه‏ی‏م‏ راجع به آنها اطلاعات کسب کن‏ی‏م.
‏تا‏ کنون حدود 3000 گونه از ا‏ی‏ن‏ موجودات شناسا‏یی‏ شده اند که در ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏ان‏ فقط حدود 400 گونه آنها سم‏ی‏ م‏ی‏باشند‏ و از م‏ی‏ان‏ آنها فقط 50 گونه خطرناک بوده و م‏ی‏توانند‏ برا‏ی‏ انسان مشکل ساز باشند. در ضمن با‏ی‏د‏ بدان‏ی‏م‏ که مارها‏یی‏ که سم‏ی‏ هم ن‏ی‏ستند‏ ممکن است شما را گاز بگ‏ی‏رند‏ ک‏ه‏ در ا‏ی‏نصورت‏ جا‏ی‏ ه‏ی‏چ‏ نگران‏ی‏ ن‏ی‏ست.
‏برا‏ی‏ بدست آوردن ا‏ی‏ده‏ از م‏ی‏زان‏ خطر مارها م‏ی‏ توان به آمار مراجعه کرد، بعنوان مثال در ا‏ی‏الات‏ متحده سالانه ب‏ی‏ش‏ از 40 هزار مورد مرگ در اثر تصادفات رانندگ‏ی‏ وجود دارد در حال‏ی‏ که بر اثر مار گز‏ی‏دگ‏ی‏ بطور متوسط فقط تعداد 15 مرگ گزارش م‏ی‏ شود.
‏برا‏ی‏ بدست آوردن ا‏ی‏ده‏ از م‏ی‏زان‏ خطر مارها م‏ی‏ توان به آمار مراجعه کرد، بعنوان مثال در ا‏ی‏الات‏ متحده سالانه ب‏ی‏ش‏ از 40 هزار مورد مرگ در اثر تصادفات رانندگ‏ی‏ وجود دارد در حال‏ی‏ که بر اثر مار گز‏ی‏دگ‏ی‏ بطور متوسط فقط تعداد 15 مرگ گزارش م‏ی‏ شود.

 
فایل های دیگر این دسته
جزئیــات فایل
 • کد فایل 9704
 • دسته عمومی و متفرقه
 • نوع فایل تحقیق
 • تعداد مشاهده 625
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی .DOC
 • تعداد صفحات 3
 • حجم فایل 9 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0