امروزه جلب توجه آدميان به سوي مسا يلي وراي زندگي روزمره و خارج نمودن آن ها
از چهارچوب غيرقابل تغيير زندگي ماشيني خود و كشاندن آن ها به سوي دنيايي به ظاهر جديد و
در عين حال آشنا كه الفباي آن را عوامل طبيعت و بستر آن را جهان هستي تشكيل ميدهند، كاري
بس دشوار است . هر روز بر طبق دستورالعمل و قراردادي نانوشته و نامرئي، مراحلي را طي مي كنيم
كه خود نيز به درستي، معناي واقعي منظور نظر خويش را از انجام اين اعمال نمي دانيم.
براي رسيدن به آرامش و ثبات گام برمي داريم اما به راحتي از كنار آن مي گذريم، بدون
آن كه كوچك ترين توجهي به آن داشته باشيم . بعد از گذشت فرسنگ ها از آن، باز مي گرديم و
از دور با نگاه حسرت بار، آن را به عنوان مقصدي دست نايافتني و آرزويي محال، تماشا مي كنيم و
دوباره مسير آمده را باز مي گرديم و در راستاي رسيدن به همان نقطه گام برمي داريم و به همين
منوال ...، سال هاي سال است كه در اين مسير تكراري سرگردان و حيرانيم، غافل از آن كه آرامش
و ثبات در طي مسير، همواره در كنار ما بوده و هست و ما در حقيقت در بستر آن گام برم يداريم.
اين بستر همان طبيعت است و آرامش و ثبات چيزي نيست به جز برقراري تعادل و ارتباط
متقابل ميان زندگي و جهان هستي.
جزئیــات فایل
 • کد فایل 76220
 • دسته عمران.معماری-شهرسازی
 • نوع فایل خلاصه کتاب
 • تعداد مشاهده 3266
 • فرمت فایل دانلودی .pdf
 • فرمت فایل اصلی pdf
 • تعداد صفحات 15
 • حجم فایل 435 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  1