لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏پرسشنامه شیوههای حل مسئله کسیدی و لانگ
‏این مقیاس توسط کسیدی و لانگ2‏ طی دو مرحله ساخته شده و دارای 24‏ سؤال است که 6‏ عامل را میسنجد و هر کدام از عوامل دربرگیرنده 4‏ ماده آزمون میباشد. این عوامل عبارتند از -1‏ درماندگی یا بییاوری (بیانگر درماندگی کلی فرد در موقعیتهای مسئلهزا است) -2‏ کنترل یا مهارگری حل مسئله (بعد کنترل بیرونی ‏-‏ درونی را در موقعیتهای مسئلهزا منعکس میکند) -3‏ سبک یا شیوه خلاقیت (نشاندهنده برنامهریزی و در نظر گرفتن راهحلهای متنوع میباشد) -4‏ اعتماد به نفس در حل مسئله (اعتقاد به توانایی فرد برای حل مشکلات است) -5‏ سبک اجتناب (تمایل به رد شدن و گذشتن از مشکلات را به جای مقابله با آنها منعکس میکند) -6‏ شیوه برخورد یا تقرب (نگرش مثبت نسبت به مشکلات و تمایل به مقابله رو در رو با آنها را نشان میدهد). زیرمقیاسهای درماندگی، مهارگری و اجتناب از عوامل غیر سازنده حل مسئله و بقیه زیرمقیاسها از عوامل سازنده حل مسئله هستند (محمدی و صاحبی،.(1380
‏سؤال 1‏ تا 4‏ نشاندهنده عامل درماندگی حل مسئله و به این ترتیب 5‏ تا 8‏ مهارگری، 9‏ تا 12‏ سبک خلاقیت، 13‏ تا 16‏ اعتماد به نفس، 17‏ تا 20‏ سبک اجتناب و 21‏ تا 24‏ سبک رویآورد را نشان میدهد.
‏شیوه نمرهگذاری و تفسیر نمرات
‏مقیاس استاندارد شده حل مسئله کسیدی و لانگ که دارای 24‏ سؤال به صورت 3‏ گزینهای (بلی- خیر- تاحدودی) میباشد، در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. به عبارت بلی نمره 2‏، به عبارت خیر نمره صفر و به عبارت تاحدودی نمره 1‏ تعلق میگیرد و سپس جمع این نمرات نشان دهنده نمره کلی هر کدام از عوامل 6‏گانه است. بنابراین هر یک از عوامل با داشتن 4‏ سؤال، نمرهای برابر با حداقل صفر و حداکثر 8‏ خواهند داشت. هر عاملی که بالاترین نمره را داشته باشد، نشان میدهد فرد به هنگام مواجهه با مشکلات از آن شیوه استفاده میکند. در این حالت حداکثر نمره حل مسئله 48‏ و حداقل نمره صفر و نمره متوسط 24‏ خواهد بود (محمدی، .(1377‏ در پژوهش باباپور و همکاران (1382)‏ نیز اعتبار درونی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 0/77‏ بهدست آمده است.
‏روایی و اعتبار

 
جزئیــات فایل
 • کد فایل 52859
 • دسته پرسشنامه
 • نوع فایل پرسشنامه
 • تعداد مشاهده 782
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی .docx
 • تعداد صفحات 4
 • حجم فایل 18 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0