لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏پرسشنامه انتخاب شغل
‏معرفی
‏شغل، یکی از عوامل بسیار مهم و سرنوشتساز زندگی فرد به شمار میرود (کاوه،.(1386‏ هدفگذاری شغلی ابزار قدرتمندی برای اثربخشی شغلی در اختیار فرد قرار میدهد و همانند قطبنمایی در میان یک اقیانوس تاریک و بیپایان او را در جهت درست و مناسب به سوی پیشرفت و ارتقاء شغلی هدایت میکند (گبر1‏، .(2001‏ تحقیقات اخیر در مورد بررسی موفقیت شغلی هم در مورد تعیینکنندههای عینی (مانند حقوق و دستمزد، ارتقاء، وضعیت سلسله مراتب) و هم تعیینکنندههای ذهنی (مانند ارزیابیهای ذهنی فرد از شغلش)، حاکی از آن است که دو متغیر معروف تفاوتهای فردی به نام اعتقاد به خودکارآمدی و اهداف شخصی بیش از همه مورد بررسی قرار گرفتهاند .اعتقاد به خودکارآمدی (بندوا2‏،(1986‏ و اهداف شخصی (آستین و ونکوور3‏،1996‏؛ لیتل4‏،1983‏؛ لاک و
‏لاتام1‏، (2002‏ از ساختارهای اصلی و مهم مدل شناختی- اجتماعی برای تعیین علایق و عملکرد شغلی هستند. همچنین یافتههایی در مورد تأثیر اهداف بر مراحل اولیه انتخاب شغل به صورت فردی وجود دارد (آبلی و اسپارک2‏،.(2009
‏اریکسون3‏ معتقد است هدفگذاری در دوره نوجوانی یکی از عوامل پیشرفتهای شغلی مؤثر در آمادهسازی شغلی و رشد هویت شغلی است(هیرشی و اندراک4‏، .(2009‏ هدف شغلی به فرد کمک میکند تا تمرکز داشته باشد و تصمیم بگیرد که در زندگی چه میخواهد بکند. این هدف او را هدایت میکند، به او انگیزه میدهد و کمک میکند تا به آنچه میخواهد برسد.
‏آنچه که پژوهشگران در گذشته انجام دادهاند، بررسی هر یک از عوامل مؤثر بر انتخاب شغل به صورت جداگانه بوده است. برای مثال تحقیقات زیادی در مورد رابطه بین تیپهای شخصیتی و انتخاب شغل انجام شده است، از جمله آن میتوان به پژوهش اونویاس، دیکسون و اونویاس(2009) 5‏ با عنوان رابطه بین تیپهای شخصیتی و انتخاب شغل دانشآموزان دبیرستانی در کالج دولتی نیجریه اشاره کرد.
‏نتایج پژوهش آنها نشان داد که رابطه معنیداری بین تیپ شخصیتی هنرمند، اجتماعی، متهور و محقق و انتخاب شغل وجود دارد، در حالیکه ارتباط معنیداری بین تیپ شخصیتی واقعگرا و متعارف با انتخاب

 
جزئیــات فایل
 • کد فایل 52734
 • دسته پرسشنامه
 • نوع فایل پرسشنامه
 • تعداد مشاهده 514
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی .docx
 • تعداد صفحات 6
 • حجم فایل 20 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0