لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 86 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏حسابرس‏ی‏،‏ ‏اندازه‏ ‏حسابرس‏ و‏ ‏دوره‏ ‏تصد‏ی‏ ‏حسابرس
‏فصل‏ ‏دوم:‏ ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏ادبيات‏ ‏تحقيق
‏1-2 ‏مقدمه‏ ‏17
‏2-2) ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏حسابرس‏ی‏ :‏ ‏17
‏1-2-2) ‏چارچوب‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏حسابرس‏ی‏ ‏18
‏2-2-2) ‏مباحث‏ ‏نظر‏ی‏ ‏و‏ ‏شواهد‏ ‏تجرب‏ی‏ ‏در‏ ‏باب‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏حسابرس‏ی‏ ‏20
‏1-2-2-2) ‏تقاضا‏ ‏برا‏ی‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏حسابرس‏ی‏ ‏22
‏2-2-2-2) ‏عرضه‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏حسابرس‏ی‏ ‏23
‏3-2-2-2) ‏رابطه‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏اجزا‏ی‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏حسابرس‏ی‏ ‏24
‏4-2-2-2) ‏محصولات‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏حسابرس‏ی‏ ‏26
‏5-2-2-2) ‏خلاصه‏ ‏محصولات‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏حسابرس‏ی‏ ‏33
‏3-2) ‏اندازه‏ ‏حسابرس‏ ‏35
‏4-2) ‏تخصص‏ ‏گرا‏یی‏ ‏در‏ ‏صنعت‏ ‏37
‏5-2) ‏دوره‏ ‏تصد‏ی‏ ‏حسابرس‏ ‏39
‏6-‏2‏تعر‏ی‏ف‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏وجوه‏ ‏نقد‏ ‏آزاد‏ ‏40
‏1-6-2 ‏محاسبه‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏وجوه‏ ‏نقد‏ ‏آزاد‏ ‏40
‏2-6-2 ‏جر‏ی‏ان‏ ‏وجوه‏ ‏نقد‏ ‏آزاد‏ ‏و‏ ‏مشکلات‏ ‏نما‏ی‏ندگ‏ی‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏41
‏7-2 ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏سود‏ ‏43
‏1-7-2‏ارتباط‏ ‏ارزش‏ی‏ ‏سود‏ ‏و‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏سود‏ ‏44
‏2-7-2 ‏منتخب‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی‏ ‏رق‏ی‏ب‏ ‏46
‏3-7-2‏نظر‏ی‏ه‏ ‏ی‏ ‏شرکت‏ ‏47
‏4-7-2 ‏رو‏ی‏کرد‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ی‏ ‏قراردادها‏ ‏49
‏5-7-2)‏مديريت‏ ‏سود‏ ‏51

 
فایل های دیگر این دسته
جزئیــات فایل
 • کد فایل 25773
 • دسته عمومی و متفرقه
 • نوع فایل تحقیق
 • تعداد مشاهده 87
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی .docx
 • تعداد صفحات 86
 • حجم فایل 200 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0