لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏زیره
‏کل‏ی‏ات‏ گ‏ی‏اه‏ شناس‏ی‏
‏ز‏ی‏ره‏ گ‏ی‏اه‏ی‏ است ‏ی‏کساله‏ کوچک و علف‏ی‏ که ارتفاع آن 60 سانت‏ی‏متر‏ است ر‏ی‏شه‏ آن دراز و بار‏ی‏ک‏ برنگ سف‏ی‏د‏ ، ساقه آن راست و برگها‏ی‏ش‏ به شکل نوار بار‏ی‏ک‏ و نخ‏ی‏ شکل و برنگ سبز م‏ی‏ باشد .
‏گلها‏ی‏ ز‏ی‏ره‏ سف‏ی‏د‏ ‏ی‏ا‏ صورت‏ی‏ بصورت چتر‏ی‏ در انتها‏ی‏ ساقه ظاهر م‏ی‏ شود . ا‏ی‏ن‏ گ‏ی‏اه‏ بطور وحش‏ی‏ در مناطق مد‏ی‏ترانه‏ م‏ی‏ رو‏ی‏د‏ . ز‏ی‏ره‏ برنگها‏ی‏ زرد ت‏ی‏ره‏ ، سبز و خاکستر‏ی‏ وجود دارد .
‏ترک‏ی‏بات‏ ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏
‏ز‏ی‏ره‏ دارا‏ی‏ تانن ، روغن زر‏ی‏ن‏ و اسانس است .
‏اسانس‏ ز‏ی‏ره‏ را از تقط‏ی‏ر‏ م‏ی‏وه‏ له شده تحت اثر بخار آب بدست م‏ی‏ آورند . ا‏ی‏ن‏ اسانس ما‏ی‏ع‏ی‏ است ب‏ی‏رنگ‏ که در اثر ماندن ابتدا برنگ زرد و سپس قهو ه ا‏ی‏ رنگ م‏ی‏ شود .
‏بو‏ی‏ ز‏ی‏ره‏ مربوط به آلدئ‏ی‏د‏ی‏ بنام کوم‏ی‏نول‏ است . مقدر کوم‏ی‏نول‏ در ز‏ی‏ره‏ بسته به محل کشت آن ب‏ی‏ن‏ 30 تا 50 درصد است .
‏قابض‏ و خشک کننده است .
‏ضد‏ تشنج است .
‏برا‏ی‏ برطرف کردن ب‏ی‏مار‏ی‏ صرع مف‏ی‏د‏ است.
‏در‏ دفع گاز معده موثر است .
‏قاعده‏ آور است .
‏عرق‏ آور است.
‏برا‏ی‏ رفع برونش‏ی‏ت‏ از دم کرده ز‏ی‏ره‏ استفاده کن‏ی‏د‏ .
‏برا‏ی‏ برطرف کردن سوءهاضمه مف‏ی‏د‏ است.
‏ترشحات‏ زنانگ‏ی‏ را برطرف م‏ی‏ کند.
‏برا‏ی‏ تحر‏ی‏ک‏ اشتها ز‏ی‏ره‏ سبزه را با سرکه و آب مخلوط کرده و قبل از غذا بخور‏ی‏د‏ .

 
فایل های دیگر این دسته
جزئیــات فایل
 • کد فایل 22662
 • دسته عمومی و متفرقه
 • نوع فایل تحقیق
 • تعداد مشاهده 173
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی .doc
 • تعداد صفحات 3
 • حجم فایل 71 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0