تحقیق آماده قدرت‌، امنيت‌ و استراتژي‌ - 55 برگ وورد قابل ویرایش
قدرت‌، امنيت‌ و استراتژي‌
1- قدرت‌ نظامي‌ و سياست‌ دفاعي‌
2- دكترين‌ نظامي‌ و استراتژي‌
3- قدرت‌ و سياست‌ كسب‌ برتري‌
الف‌ - قدرت‌ دريائي‌: نقد نظريه‌ «ماهان‌»
ب‌ - قدرت‌ زميني‌: نقد نظريه‌ «مكيندر»
ج‌ - قدرت‌ هوائي‌: نقد نظريه‌ «دوهه‌»


1- قدرت‌ نظامي‌ و سياست‌ دفاعي‌
از ديدگاه‌ رابطه‌ قدرت‌ نظامي‌ و سياست‌ دفاعي‌ ذكر يك‌ نكته‌ اهميت‌ دارد و آن‌ اينكه‌اين‌ ارتباط‌ بايستي‌ بصورت‌ يك‌ سيستم‌ متشكل‌ از عناصر بهم‌ پيوسته‌ مورد توجه‌ قرارگيرد. عناصر اصلي‌ متشكله‌ اين‌ سيستم‌ عبارتند از مأموريت‌ و سازمان‌ و موضع‌ رسمي‌تشكيلات‌ نظامي‌ در دولت‌ و نقش‌ جانبي‌ يا به‌ اصطلاح‌ غيررسمي‌ و نفوذ بخش‌ نظامي‌ درتدوين‌ و اجراي‌ سياست‌ داخلي‌ وخارجي‌ و همچنين‌ نوع‌ ايدئولوژي‌ حاكم‌ بر جامعه‌موردنظر. برخي‌ متفكرين‌ سياسي‌ - نظامي‌ غرب‌ معتقدند اين‌ عناصر كه‌ خود جزئي‌ از يك‌سيستم‌ كل‌ هستند آنچنان‌ بهم‌ مربوطند كه‌ كوچكترين‌ دگرگوني‌ در يكي‌ باعث‌ تغيير درديگري‌ مي‌گردد. مثال‌ گوياي‌ اين‌ مدعا را مي‌توان‌ در اختلاف‌ ايدئولوژيكي‌ كادر افسري‌مليت‌هاي‌ مختلف‌ يافت‌ كه‌ عموماً ناشي‌ از موضع‌ و مقام‌ و نفوذ آنها در جوامع‌ ويژه‌ خودبوده‌ و ملهم‌ از سنن‌ و آداب‌ و ايدئولوژي‌ حاكم‌ بر آنهاست‌. در كشور خودمان‌ ايران‌ اين‌اختلاف‌ را مي‌توانيم‌ در مقام‌ و موقعيت‌ نظاميان‌ در دورانهاي‌ مختلف‌ تاريخ‌ بخوبي‌دريابيم‌.
بهرتقدير در سيستم‌ ارتباط‌ ارتش‌ و حكومت‌، شناخت‌ اين‌ عوامل‌ و عناصرمتعادل‌كننده‌ بين‌ اختيارات‌، نفوذ و ايدئولوژي‌ طرفين‌ براي‌ سعي‌ در ايجاد تعادل‌ و موازنه‌بين‌ بخش‌ نظامي‌ و غيرنظامي‌ الزامي‌ است‌. در اينجا سعي‌ در اين‌ نيست‌ كه‌ معيارهاي‌ پيش‌ساخته‌اي‌ مبني‌ بر لزوم‌ يا عدم‌ ضرورت‌ كنترل‌ غيرنظاميان‌ بر سيستم‌ دفاعي‌ و ارتش‌ رابطور دربست‌ قبول‌ كنيم‌، لكن‌ باتوجه‌ به‌ نهادهاي‌ ويژه‌ جامعه‌ موردنظر از جهات‌ مختلف‌و با استفاده‌ از ديدگاههاي‌ گوناگون‌ مي‌توان‌ يك‌ يا چند مسير فكري‌ را براي‌ روشن‌ شدن‌موضوع‌ ارائه‌ نمود.
رابطه‌ بين‌ ارتش‌ و ملت‌ يا ارتباط‌ بين‌ نظامي‌ و غيرنظامي‌ يكي‌ از جنبه‌ها و جهات‌سياست‌ امنيت‌ ملي‌ را شامل‌ مي‌گردد. هدف‌ سياست‌ امنيت‌ ملي‌ حفظ‌ و تأمين‌ دستگاههاي‌سياسي‌، اقتصادي‌ و اجتماعي‌ مملكت‌ در مقابل‌ تهديدات‌ داخلي‌ و خارجي‌ است‌. سياست‌نظامي‌ و دفاعي‌ كشور به‌ كليه‌ فعاليتهائي‌ اطلاق مي‌گردد كه‌ در جهت‌ كاهش‌ يا خنثي‌ كردن‌تهديدات‌ عمليات‌ دشمن‌ بالقوه‌ بكار مي‌رود. دستگاه‌ انتظامي‌ كشور عموماً مأموريت‌خنثي‌ كردن‌ تهديدات‌ و شورشهاي‌ ناشي‌ از حوادث‌ داخلي‌ را دارد، در هريك‌ از اين‌ دوحالت‌ يك‌ رشته‌ مسائل‌ عملياتي‌ يا سازماني‌ مطرح‌ مي‌گردد. سياست‌ عملياتي‌ شامل‌اقداماتي‌ مي‌گردد كه‌ در شرايط‌ تهديد به‌ امنيت‌ ملي‌ در بكارگيري‌ وسائل‌ و تجهيزات‌ مورداستفاده‌ قرار مي‌گيرد.
سياست‌ تشكيلاتي‌ و سازماني‌ مربوط‌ مي‌شود بطرقي‌ كه‌ بوسيله‌ آن‌ روشهاي‌عمليات‌ تدوين‌ و به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ مي‌شود.
در آغاز تدوين‌ سياست‌ نظامي‌ و دفاعي‌ كشور مسائل‌ سه‌ گانه‌ زير مطرح‌ مي‌شودكه‌ در تنظيم‌ آن‌ خواست‌، ملت‌، نياز ارتش‌ و موضع‌ دولت‌ بايستي‌ مشخص‌ و متعادل‌ گردد.
الف‌ - ملاحظات‌ كمّي‌: شامل‌ سلاح‌ و تجهيزات‌، اقلام‌ عمده‌ جنگ‌افزار، تداركات‌ ولجستيك‌ و ميزان‌ تخصيص‌ منابع‌ انساني‌ و مالي‌ كشور به‌ نيازهاي‌ دفاعي‌.
ب‌ - ملاحظات‌ كيفي‌: شامل‌ ايدئولوژي‌، سازمان‌ و روابط‌ مديريت‌، نوع‌ و قابليت‌سلاحها، نحوه‌ تركيب‌ و گسترش‌ و استقرار قوا، موقعيت‌ مكاني‌ و استراتژيكي‌ پايگاهها،تعهدات‌ دو يا چند جانبه‌ نظامي‌ - سياسي‌ - اقتصادي‌ و غيره‌.
تحقیق آماده قدرت‌، امنيت‌ و استراتژي‌ - 55 برگ وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده قدرت‌، امنيت‌ و استراتژي‌ - 55 برگ وورد قابل ویرایش
جزئیــات فایل
 • کد فایل 147198
 • دسته علوم سیاسی
 • نوع فایل تحقیق
 • تعداد مشاهده 16
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی word
 • تعداد صفحات 55
 • حجم فایل 104 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0