لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏پرسش های چهار گزینه ای درس چهار (عربی یازدهم)
‏1ـ ‏عَیِّن الصحیحَ فی الترجمة‏ ‏:
‏«ل‏ل‏کلام‏ِ‏ آدابٌ یَجِبُ عَلَی الم‏تکلّم أن یَعْمَلَ بِها و یَدْعو‏ المخاطبینَ ‏الی العمل الصّالح و أن لایُجادِ‏لَهم بِتَعَنُّتٍ.»
‏الف) ‏گوینده باید به آداب سخن گفتن عمل کند و مخاطبان را به کارهای شایسته دعوت کند و با آنها سرزنش آمیز رفتار نکند.
‏ب) ‏حرف زدن باید با ادب باشد و متکلم به آن عمل کند و با کاری شایسته مخاطبین خود را فراخواند و به قصد مچ گیری با هم گفت و گو نکنند.
‏ج) ‏برای کلام آدابی هست و گوینده طبق آن رفتار میکند و با رفتار شایسته دیگران را مخاطب قرار می دهد و با مچ گیری با هم ستیز نمی کنند.
‏د) ‏سخن گفتن آدابی دارد که گوینده‏ باید به آن عمل کند و مخاطبان را به کار نیک فراخواند و به قصد مچ گیری با آنها گفت و گو نکند.
‏2‏ـ ‏عَیِّن الصحیحَ فی الترجمة:
‏«اُدْعُ الی سبیلِ ربِّکَ بالموعِظَةِ الحَسَنَةِ.»
‏الف) ‏با پندهای نیکویی به سوی پروردگار دعوت کردم.
‏ب) ‏با اندرز نیکو به راه پروردگارت فرا می‏ ‏خوانم.
‏ج) ‏حتما با اندرز های نیک به سوی پروردگار دعوت کن.
‏د) ‏با پند و اندرز نیکو به راه پروردگارت فرا بخوان.
‏3‏ـ ‏عَیِّن الترجمة الصحیحة:‏ ‏«جادِلْهُم بالّتی هی أَحْسَن»‏ ‏
‏الف) ‏به روشی نیکو ستیز ک‏ن. ب) ‏با آنها به صورتی که بهترین است گفتگو کرد.
‏ج) ‏آنها با روشی‏ که نیکوتر است مجادله کردند. د) ‏با آنها به روشی که نیکوتر است گفتگو کن.
‏4‏ـ ‏عَیِّن الترجمة الصحیحة:
‏الف) ‏کلِّمِ الناسَ علیٰ قدر عقول‏ِ‏هم:‏ م‏ردم به اندازه عقلشان سخن گفتن‏.
‏ب) ‏لاتَقْفُ ما لیسَ لکَ به علمٌ: از آن چه که برایت نسبت به آن علم نیست پیروی نمی کنی.
‏ج) ‏عَوِّدْ لسانکَ لینَ الکلام: عادت کن سخن نرم بر زبان بیاوری.
‏د) ‏اِتَّقوا مواضِعَ التُّهم: از جایگاه های تهمت ها بپرهیزید.
‏5‏ ـ ‏عَیِّن الترجمة الصحیح:
‏الف) ‏المتکلِّم یُعْرَفُ بِکَلامِه‏ ‏: گوینده را با سخنانش می شناسند.
‏۲)‏ب) ‏یَجِب أن یکونَ کلامُکَ لَیناً و علیٰ قدر عقول المستمعینَ‏ ‏: سخنت باید نرم باشد‏ و به اندازه عقل های‏ گوش دهندگان باشد.
‏ج) ‏قدرةُ الکلامِ أَقویٰ مِنَ السِّلاح‏ ‏: قدرت سخن از قوی ترین سلاح ها است.
‏د) ‏ت‏َ‏ک‏َ‏ل‏َّ‏م ح‏َ‏ت‏ّ‏ی أَراک‏ ‏: از وقتی تو را دیدم حرف میزنی.‏
‏6‏ ـ ‏عَیِّن الترجمة الصحیحة:
‏«یَجِبُ عَلَینا الإجتناب عن ذکر الأَقوال الّتی فیها إحتمالُ الکِذب»:
‏الف) ‏بر ما واجب است دور شدن از حرف هایی که احتمال کذب آن میرود.
‏ب) ‏ما باید دور شویم از بیان سخنانی که احتمالا دروغ است.
‏ج) ‏واجب است که از گفتن سخن دروغ و کذب محض اجتناب کنیم.
‏د) ‏باید از گفتن سخنانی که در آن احتمال دروغ است دوری کنیم.
‏7‏ـ‏ ‏عَیِّن الصَّحیح فی المفردات:
‏الف) ‏اُدْعُ: فرا میخوانم ‏ ‏ ب) ‏التُهَم: تهمت
‏ج) ‏ع‏َ‏و‏َّ‏د‏َ‏: عادت کرد ‏ د) ‏لات‏َ‏ق‏ْ‏ف‏ُ‏: پیروی نکن‏
‏8‏ ـ ‏عَیِّن الصحیح فی المفردات:
‏الف) ‏قِلَّة: ‏کمی ب) ‏الزَّلَل: لغزید
‏ج) ‏لَیِّن: نرمی ‏ د‏)‏ ‏لایُسْمَعُ: گوش داده نمی شود
‏9‏ـ ‏عَیِّن الخطأ فی المفردات:
‏الف) ‏بَرنامِ‏ج: برنامه ها ب) ‏فُحْش: گفتار و کردار زشت
‏ج) ‏مُرّ: تلخ‏ د) ‏جَرَّ: کشید‏
‏10‏ـ ‏عَیِّن الصحیح علی حسب الحقیقة و الواقع:
‏الف) ‏قدرة‏ ‏الکلام تکون اَقوی مِن السلاح دائ‏ماً.
‏ب) ‏مَن خاف النّاس مِن لسانِه فهو قویٌّ.
‏ج) ‏یُعْرَفُ الإنسانُ عندما ی‏َ‏ع‏ْ‏م‏َ‏لُ عملاً‏ فقط‏ لا عندما یَتَکَل‏َّ‏م‏ُ‏.‏
‏د) ‏یجب علی‏نا اَن نَخافَ مَواضِعَ التُّهَم دائ‏ماً.
‏11‏ـ ‏عَیِّن الص‏ّ‏حیح علی ح‏َ‏س‏َ‏ب‏ِ‏ الحقیقة و الواقع:
‏الف) ‏ی‏َ‏ج‏ِ‏ب‏ُ علینا أن نَتَکَلَّمَ‏ ما لیس لنا به علم.
‏ب) ‏یستطیع الإنسانُ قد یُعَوِّدَ لسانَه لینَ الکلام.
‏ج) ‏علینا اَن نَتَکَلَّم الناسَ علی قدر قلوبهم.
‏د) ‏مِن آدابِ الکلامِ قِلَّته.
‏12‏ـ ‏عَیِّن الص‏ّ‏حیح علی ح‏َ‏س‏َ‏ب‏ِ‏ الحقیقة و الواقع:
‏الف) ‏المَرءُ مخبوءٌ وراءَ عقله.
‏ب) ‏عندما ی‏َ‏کون الکلام‏ُ‏ اَقلَّ مِن عقول‏ِ‏ الم‏ُ‏س‏ْ‏ت‏َ‏م‏ِ‏عین‏َ‏ ی‏َ‏ک‏ْ‏س‏ِ‏ب‏ُ‏ م‏َ‏ودَّتهم جدّاً.
‏ج) ‏لایَجِبُ علیَ المَرءِ أَن یکونَ عاملاً بمایقول.
‏د) ‏خیرُ الکلامِ ماقَلَّ و دَلَّ.
‏13‏ـ ‏عَیِّن الص‏ّ‏حیح‏َ‏ علی ح‏َ‏س‏َ‏ب‏ِ‏ قواع‏ِ‏د‏ِ‏ الت‏ّ‏رجمة: ‏«رأیْت طفلاً یَمشی بسرعة‏ٍ‏»‏
‏الف) ‏دیدم کودکی سریع ‏راه میرود. ‏ ‏ ب) ‏کودک به سرعت راه می رفت و مرا دید.
‏ج) ‏کودک تا مرا دید‏ سریع پیاده روی کرد. ‏ ‏ د) ‏کودکی را دیدم که به سرعت راه می رفت.
‏۱۴ـ ‏عَیِّن الص‏ّ‏حیح علی ح‏َ‏س‏َ‏ب‏ِ‏ قواعد الت‏ّ‏رجمة: ‏«اللّٰهم نَعوذُ بکَ مِن قلوبٍ لاتَخْشَعُ»‏
‏الف) ‏خدایا‏ از دل های بدون خشوع و فروتنی به تو پناه می بریم‏.
‏ب) ‏خدایا به تو پناه بردیم از دلی که فروتن نمی شود.
‏ج) ‏خدایا پناه برتو از دلهایی که خشوع ندارند.
‏د) ‏خدایا به تو پناه می بریم از دلهایی که فروتنی نمی کنند.‏
‏۱۵ـ ‏عیِّن الص‏ّ‏حیح‏َ‏ علی ح‏َ‏س‏َ‏ب‏ِ‏ قواع‏ِ‏د‏ِ‏ الت‏ّ‏رجمة: ‏«أعطیتُ هدیّةً لأَمِّی ب‏منا‏سب‏َ‏ة‏ِ‏ یوم الأم قد إشتریته‏ا‏ قبل قلیل.»‏
‏الف) ‏هدیه روز مادر که به مادرم هدیه کردم مدتی قبل خریدم.
‏ب) ‏هدیه ای که ‏به ‏مناسبت روز مادر‏م‏ دادم قبلا خریده ام.
‏ج) ‏هدیه روز مادر را کمی قبل خریده بودم.
‏د) ‏هدیه ای به مناسبت روز مادر به مادرم دادم که کمی قبل آن را خریده بودم.

 
فایل های دیگر این دسته
جزئیــات فایل
 • کد فایل 145519
 • دسته عمومی و متفرقه
 • نوع فایل متفرقه
 • تعداد مشاهده 76
 • فرمت فایل دانلودی .zip
 • فرمت فایل اصلی .docx
 • تعداد صفحات 6
 • حجم فایل 22 کیلوبایت
 • امتیاز کاربران
  0